Vaiko gerovė

Atsakinga: 
 

Zita Tytmonienė,
Administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)
318 kab.  tel. +370 447 70 200 arba +370 652 93 885,
el. p. [email protected]

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos vyriausiojo specialisto (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus) paskirtis- koordinuoti Jurbarko rajono savivaldybėje teikiamas švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų ir jų tėvams ar globėjams/rūpintojams

TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIAUS FUNKCIJOS

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-20, 09:42:56