Socialinės priežiūros akreditacija

AKREDITUOTAS NAUJAS PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGOS TEIKĖJAS – VŠĮ „NACIONALINIO SOCIALINĖS INTEGRACIJOS INSTITUTAS“

Pagalba į namus – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Remiantis Socialinių paslaugų katalogu pagalbos į namus paslaugos teikiamos iki 10 val/sav. 

GIRDŽIŲ SENELIŲ NAMUOSE BUS TEIKIAMA AKREDITUOTA SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGA – APGYVENDINIMAS SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE

Seimui pritarus, nuo 2020 m. liepos 1 d., siekiant nustatyti vienodus reikalavimus socialinių paslaugų įstaigoms, teikiančioms akredituotą socialinę priežiūrą, suvienodinti visuomeninių organizacijų ir biudžetinių įstaigų galimybes teikti kokybiškas socialinės priežiūros paslaugas, buvo įteisintas socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas.

NUO 2023 METŲ SAUSIO 1 D. TEIKIAMOS TIK AKREDITUOTOS SOCIALINĖS REABILITACIJOS NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PASLAUGOS

Nuo 2023 m. sausio 1 d. nebelieka projektinio socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje finansavimo, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis pagal sutartis galės būti finansuojamos tik akreditaciją socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugai teikti gavusios įstaigos/organizacijos.

NUO 2022 METŲ SAUSIO 1 D. TEIKIAMOS TIK AKREDITUOTOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Jurbarko rajono savivaldybės administracija informuoja, kad nuo 2022 metų sausio 1 d. gali būti teikiamos tik akredituotos socialinės priežiūros paslaugos finansuojamos valstybės ir/ar savivaldybės biudžeto lėšomis. Akredituoti jos teritorijoje veikiančias socialinės priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas pavesta savivaldybėms. Akreditacija suteikiama trejiems metams.  

AKREDITUOTA SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA

Seimui pritarus nuo 2020 m. liepos 1 d. įteisintas socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas. Tokiu būdu siekiama nustatyti vienodus reikalavimus socialinių paslaugų įstaigoms, teikiančioms akredituotą socialinę priežiūrą, suvienodinti visuomeninių organizacijų ir biudžetinių įstaigų galimybes teikti kokybiškas socialinės priežiūros paslaugas. Pagal priimtas Socialinių paslaugų įstatymo pataisas savivaldybės akredituos jų teritorijoje teikiančias socialinės priežiūros paslaugas, tokias kaip socialinė priežiūra vaikų dienos centruose, pagalba į namus senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose bei kitas socialinei priežiūrai priskiriamas paslaugas, įstaigas. Tik akredituotos paslaugos galės būti finansuojamos valstybės bei savivaldybių biudžetų lėšomis. Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos bus pradėtos teikti nuo 2021 m. sausio 1 d., kitos akredituotos socialinės priežiūros paslaugos – nuo 2022 m. sausio 1 dienos.

Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. Administracijos direktoriaus įsakymu suteikta teisė Jurbarko rajone teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą.

VAIKŲ DIENOS CENTRAI, JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIANTYS AKREDITUOTĄ VAIKŲ DIENOS SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ  

Eil. Nr.

Įstaigos kontaktai

Vietų skaičius

1.


 Lietuvos Samariečių Jurbarko krašto bendrija
 (Eržvilko vaikų dienos centras)
 Šaltuonos g. 14, Eržvilko mstl., Jurbarko r. sav.
  El. p. [email protected]
Tel. +37065091000
 


 
 
 20

2.


 Lietuvos Samariečių Jurbarko krašto bendrija
 (Jurbarko vaikų dienos centras)
 S. Daukanto g. 27, Jurbarko m.
 El. p. [email protected]
Tel. +37065091000
  


 
 
 55

3.


 Lietuvos Samariečių Jurbarko krašto bendrija
 (Girdžių vaikų dienos centras)
 Ateities g. 15, Girdžių k., Jurbarko r. sav.
 El. p. [email protected]
Tel. +37065091000

 

 

 

15

4.


 Lietuvos Samariečių Jurbarko krašto bendrija
 (Juodaičių vaikų dienos centras)
 Liepų g. 1, Juodaičių k., Jurbarko r. sav.
 El. p. [email protected]
Tel. +37065091000
 

 


 17

5.


 Lietuvos Samariečių Jurbarko krašto bendrija
 (Raudonės vaikų dienos centras)
 Kaštonų g. 2, Raudonė, Jurbarko r.
 El. p. [email protected]
Tel. +37065091000

 


 

  25

6.


 Lietuvos Samariečių Jurbarko krašto bendrija
 (Seredžiaus vaikų dienos centras)
 J. Marcinkevičiaus g. 1, Seredžiaus mstl., Jurbarko r. sav.
 El. p. [email protected]
Tel. +37065091000
 

 


 25

7.


 Lietuvos Samariečių Jurbarko krašto bendrija
  (Šimkaičių vaikų dienos centras)
 Liepų g. 7, Šimkaičių mstl., Jurbarko r. sav.
  El. p. [email protected]
Tel. +37065091000

 

 


 15

8.


 Lietuvos Samariečių Jurbarko krašto bendrija
  (Vadžgirio vaikų dienos centras)
 Juozo Dargužo g. 20, Vadžgirio mstl., Jurbarko r. sav.
  El. p. [email protected]
Tel. +37065091000

 

 


 30

9.


 Lietuvos Samariečių Jurbarko krašto bendrija
  (Veliuonos vaikų dienos centras)
 Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuonos mstl., Jurbarko r. sav.
  El. p. [email protected]
Tel. +37065091000

 

 


 20

10.


 Jurbarko evangelikų liuteronų diakonijos „Jurbarko sandora“
 Skirsnemunės vaikų dienos centras
 Nemuno g. 77, Skirsnemunės k., Jurbarko r. sav.
  El. p. [email protected]
Tel. +37061411740
  

 


 25

11.

Jurbarko evangelikų liuteronų diakonijos „Jurbarko sandora“
 Smalininkų vaikų dienos centras
 Darželio g. 2A, Smalininkų m., Jurbarko r. sav
  El. p. [email protected]
Tel. +37061411740
  

 


 35

12.

Skalvijos namai
  (Viešvilės vaikų dienos centras)
 Klaipėdos g. 76, Viešvilės mstl., Jurbarko r. sav.
  El. p. [email protected]
Tel. +37068620279
  

 


 25

13.

Klausučių Stasio Santvaros pagrindinės mokyklos vaikų dienos centras
 A. Daugėlos g. 24, Klausučių k., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.
  El. p. [email protected]
Tel. +37065834642

 

 


 40

 

Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros skyrimo vienas iš vaiko tėvų, globėjas ar rūpintojas gali kreiptis į seniūniją pagal nuolatinę gyvenamąją vietą arba į Įstaigą, teikiančią akredituotą socialinę priežiūrą. 

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS AKREDITAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI 

Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas
Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai ir rekomendacijos
Jurbarko rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir įstaigų teikiamos akredituotos socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašas
Bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės vertinimo tvarkos aprašas
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-1232 „Dėl savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas
 

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-18, 15:40:56