Seredžiaus seniūnija

Neringos g. 6
Seredžiaus mstl.
Jurbarko r. sav.
Tel. +370 447 42 339
El. p. [email protected]

Seredžiaus seniūnijos veiklos nuostatai


 Pareigos
 

Vardas, pavardė

Kontaktai

  Seniūnė

  Rimantė Pavalkienė

El. p. [email protected]
El. p. [email protected]
Tel. nr. +370 447 42 339
Mob. tel. +370 656 52 299 

  Vyriausioji specialistė

  Milda Vaičiuškienė

El. p. [email protected]
Tel. nr. +370 447 42 339 

  Specialistė

  Emilija Jokimaitė

El. p. [email protected]
Tel. nr. +370 648 02 767

  Socialinė darbuotoja

 Vaidutė Jankūnienė

El. p. [email protected]
Mob. nr.  +370 680 30 245 

  Ūkvedys-energetikas

  Mečislovas Lukauskas

El. p. [email protected]    
Tel. nr. +370 447 42 339 

Valytoja-kiemsargė


 Aldona Adomaitienė
 

Tel. nr. +370 447 42 339

  Valytoja-kiemsargė

  Daiva Bileckienė


Tel. nr. +370 447 42 339
 

Kūrikas-darbininkas


 Darius Baltauskas
 

Tel. nr. +370 447 42 339

Kūrikas-darbininkas


 Jonas Kučauskas
 

Tel. nr. +370 447 42 339
SEREDŽIAUS SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIAI

Seniūnaitijos pavadinimas

Vardas ir pavardė

Išrinkimo data

Kontaktai

Armeniškių
 

Rūta Šimanskienė

2023-09-26 

Mob. tel. +370 686 43 593
El. p. [email protected] 

Belvederio
 

Kazys Meškauskas

2023-09-27  

Mob. tel. +370 616 23 904
El. p. [email protected]

Klausučių

Dovilė Gotautienė

2023-09-28  

El. p. [email protected]
Mob. tel. +370 624 66 135 

Padubysio
 

Rasa Ambraziūnienė

2023-09-27  

El. p. [email protected]
Mob. tel. +370 620 65 141 

Seredžiaus

 Jolanta Paužienė

2023-09-25

El. p. [email protected]
Mob. tel. +370 686 92 125 

Vosbutų

Kristina Maširkienė

2023-09-26 

El. p. [email protected]
Mob. tel. +370 620 65 136

SEREDŽIAUS SENIŪNIJOJE VEIKIANČIOS BENDRUOMENĖS

Serediškių sambūris „Palemonas". Sambūrio prezidentė Jadvyga Sutranavičienė, tel.  +370 614 50 029, el. p.  [email protected]
Asociacija „Seredžiaus krašto bendruomenė Dubysa“. Pirmininkė Daiva Jankauskienė, tel. +370 600 42 209, el. p. [email protected]
Klausučių bendruomenės centras. Valdybos pirmininkė Daivutė Gvildienė, tel. +370 615 86 177, el. p. [email protected]
Armeniškių kaimo bendruomenė. Valdybos pirmininkė Jūratė Leskauskienė, tel. +370 685 39 028, el. p. [email protected]
Vosbutų kaimo bendruomenė. Pirmininkė Kristina Maširkienė, tel.  +370 620 65 136, el. p. [email protected]
Klausučių sporto klubas „Jaunuolynas“. Vadovas Rimantas Slavikas, tel. +370 678 38 812, el. p. [email protected]
Klausučių mokyklos bendruomenė. Pirmininkas Rimantas Slavikas, tel. +370 678 38 812, el. p. [email protected]
Asociacija Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centras. Asociacijos vadovė Daiva Jokimienė, tel. +370 685 70 405, el. p. [email protected]
Padubysio bendruomenė. Vadovas Donatas Genys, tel. +370 698 31 153
Asociacija Panemunės trečiojo amžiaus universitetas. Rektorė Daivutė Gvildienė, tel. +370 615 86 177, el. p.  [email protected]

Paskutinį kartą redaguota: 2024-06-06, 11:39:36