Valstybinė kalba

VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMAS IR JO PRIEŽIŪRA

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato, kad Lietuvos Respublikos valstybinė kalba yra lietuvių kalba. Visos šalyje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos raštvedybą, apskaitos, atskaitomybės, finansinius bei techninius dokumentus turi tvarkyti lietuvių kalba. Valstybinė kalba privaloma įmonių, įstaigų ir organizacijų antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose.

Įstatymas saugo valstybinės kalbos vartojimą viešajame Lietuvos gyvenime, inicijuoja rūpinimąsi taisyklingos lietuvių kalbos prestižu, įpareigoja visuomenės informavimo priemones (spaudą, televiziją, radiją ir kt.), knygų ir kitų leidinių leidėjus laikytis taisyklingos lietuvių kalbos normų.

Įstatyme taip pat yra įteisinta valstybinės kalbos vartojimo kontrolė ir atsakomybė už Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimus. Ūkio subjektai tikrinami siekiant vykdyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų  ir  kalbos normų pažeidimų prevenciją, taip pat atskleisti ir ištirti šiuos pažeidimus. Įstatymo vykdymą kontroliuoja Valstybinė kalbos inspekcija. Taip pat pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 13 punktą valstybė yra perdavusi savivaldybėms valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijas. Ši kontrolė Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje vykdoma vadovaujantis Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje taisyklėmis, patvirtintomis Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019  m. spalio 10 d. įsakymu Nr. O1-1132 „Dėl Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės Jurbarko rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo“.  Įsakymas paskelbtas Teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/lt/index (užregistruota TAR 2019-10-11, identifikacinis kodas 2019-16172) ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainės www.jurbarkas.lt skyriaus „Veiklos sritys“ dalyje „Valstybinė kalba“.

Jurbarko rajono savivaldybėje už valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę, konsultacijas kalbos vartojimo klausimais yra atsakingas Savivaldybės administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistas Antanas Gvildys.

Nuorodos

Naudingos nuorodos, konsultavimosi galimybės    

Galima naudotis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų banku. Atsivertus interneto svetainę www.vlkk.lt reikėtų spustelėti nuorodą Konsultacijų bankas ir nurodytame laukelyje įrašyti žodį (arba jo dalį), kuris susijęs su kilusiu klausimu. Jei atsakymo nepavyktų rasti iš karto, jį galima pateikti atskirai – tereikia nurodyti savo elektroninio pašto adresą. Taip pat kalbos klausimais konsultuoja: Valstybinė lietuvių kalbos komisija (el. paštu [email protected]   arba tel. (8 5) 272 4520), Savivaldybės kalbos tvarkytojas Antanas Gvildys (el. paštu [email protected] arba tel. 8 686 41 291.

Vietovardžiai

Taisyklingiau vartokime vietovardžius

Pasitaiko, kad jų vartosena įvairuoja: parašoma Jokimiškių ir Jokymiškių (ši forma taisyklinga) k., Veleniškių ir Velėniškių (taisyklinga forma) k. ir kt. Jurbarko rajono vietovardžiai yra patvirtinti 1995 m. gegužės 19 d. sprendimu Nr. 16. Norėdami pasitikslinti, ar taisyklinga pasirinkta vietovardžio forma, naudokitės šiuo sąrašu.

Kraštiečiai – lietuviško žodžio puoselėtojai
Kalbos, tarmės, šnektos...
Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-03, 14:20:26