Triukšmo valdymas

DĖL TRIUKŠMO VIEŠOSIOSE VIETOSE

Savivaldybės administracija pastaruoju metu gauna daug gyventojų nusiskundimų dėl keliamo triukšmo anksti ryte ar vėlai vakare. Primename, kad dienos metas dabar yra nuo 7 val. iki 19 val., nakties metas – nuo 22 val. iki 7 val., o vakaro metas – nuo 19 val. iki 22 val. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio yra patvirtintos Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklės (2017 m. vasario 23 d. tarybos sprendimas Nr. T2-37), kurių privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.
Planuojantiems statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privaloma ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios raštu pateikti savivaldybės administracijos paskirtam statybos darbų triukšmo kontrolieriui pranešimą, kuriame turi būti nurodoma: informacija apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą; planuojamas triukšmo lygis ir jo trukmė per parą; triukšmo mažinimo priemonės; galimas naudojamų medžiagų ar išmetamų į aplinką teršalų neigiamas poveikis aplinkai. Nepateikus nurodyto pranešimo darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti. Pranešimo forma pridedama.

Gyvenamųjų namų kvartaluose triukšmingas transporto priemones ir mechanizmus leidžiama naudoti avarijų likvidavimo atvejais. Visais kitais atvejais: darbo dienomis nuo 7 val. iki 19 val.; poilsio ir švenčių dienomis nuo 10 val. iki 19 val., triukšmo šaltiniai neturi viršyti nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Atvirose teritorijose įrengti žaidimų, cirko ir kiti atrakcionai gali veikti dieną ir vakare.
Viešosiose vietose nuo 22.00 val. iki 7.00 val. draudžiama naudoti civilinės pirotechnikos priemones, išskyrus valstybinių švenčių dienomis, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka išduotas leidimas. Naudoti triukšmo šaltinius lauko kavinėse, jei tai sukelia dirginimą. Garsiai groti muziką automobiliuose, esant atviroms automobilių durims arba atviriems automobilių langams. Vykdyti prekių pristatymo ir krovos darbus prekybos įstaigose, kurios įsikūrusios arčiau nei 100 m nuo gyvenamųjų namų. Garsiai groti muziką nuosavuose namuose, esant atidarytiems langams ir daugiabučių namų patalpose.

Keliantiems triukšmą gresia baudos. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 488 straipsnį „Viešosios rimties trikdymas“, šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas arba grojimas muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kiti triukšmą keliantys veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 19 iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 iki 7 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą, užtraukia baudą nuo 20 iki 80 eurų. Triukšmavimas yra vertinamas kaip administracinis nusižengimas. Už pakartotinai padarytą pažeidimą gali tekti mokėti baudą nuo 80 iki 300 eurų. Už nusižengimus, padarytus viešojoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas draudimas juose lankytis nuo vieno mėnesio iki vienų metų.
Jurbarko rajono savivaldybės administracijoje statybos darbų triukšmo kontrolierius dar nepaskirtas. Kol kas šiais klausimais prašome kreiptis į Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėją tel. +370 447 70 170.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-28, 12:59:29