Pastatų statybos leidimas ir valdymas pagal teritorijų planavimo dokumentus

Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas arba panaikinimas

Paslaugos aprašymas Paslauga suteikiama asmeniui atvykus į Infrastruktūros ir turto skyrių, taip pat ji gali būti suteikiama atsiuntus paštu užpildytą prašymo formą su reikalingais dokumentais. Adresai, butų, patalpų numeriai suteikiami, keičiami savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroniniu būdu prisijungus prie www.jurbarkas.lt (žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos).
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas ir statyba
Gyvenimo atvejai Statotės namą
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas ir keitimas
Atsakingas dalinys INFRASTRUKTŪROS IR TURTO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Jolanta Šeflerienė tel. +370 698 18 619
Paslaugos vykdytojas Jurgita Abromaitė
Prašymo forma (-os) prašymo forma
Aprašymas interesantui Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (butus, patalpas) ir teises į juos;
Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai, kai adresas suteikiamas sklypui;
Sklypo planas, pagal kurį būtų galima nustatyti objekto buvimo vietą (turi būti nurodytos koordinatės), kai adresas suteikiamas sklypui ar pastatui;
Detaliojo plano patvirtinimo dokumentas, jei žemės sklypas suformuotas detaliuoju planu; Detalusis planas (AutoCad programos skaitmeninė versija).
Naujai suformuoto statinio kadastrinių matavimų byla.
Patalpų, statinių padalinimo patvirtintas projektas.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. „Dėl adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“.
2. Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ir darbo ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. IV-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
Informacija Informaciją teikia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros ir turto skyriaus vyr. specialistė Jurgita Abromaitė,
tel. +370 447 70 176, el. p. [email protected].
Informacija atnaujinta 2023-11-10 09:37:53
Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-19, 16:11:17