Ūkininko ūkio administravimo procesai

Ūkininko ūkio įregistravimas/išregistravimas/perkėlimas į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimas/keitimas, partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas

Paslaugos aprašymas Ūkininkų ūkių registras registruoja ūkininkų ūkius, renka, kaupia, apdoroja, sistemina, saugo, naudoja ir teikia duomenis apie ūkininkus, ūkininkų partnerius, ūkyje vykdomą žemės ūkio veiklą, turimos ir naudojamos žemės teisinį pagrindą. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. ūkis registruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Ūkininko ūkis registruojamas rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje. Sodininkų bendrijų narių žemės sklypai kaip ūkis neregistruojami. Sutuoktiniai gali įregistruoti atskirus ūkius, jeigu jų žemėvalda yra atidalinta ir ūkių veikla vykdoma atskirai.Įregistravus ūkininko ūkį , atsiveria keliai į ES struktūrinius fondus, o valstybė suteikia nemažai lengvatų bei privilegijų. Tai
palūkanų lengvatos, ūkio modernizavimo išlaidų kompensavimas ir kt.
Prašymą dėl ūkininko ūkio įregistravimo, duomenų pasikeitimo ar paveldėjimo įregistravimo, pažymėjimo dublikato išdavimo, perkėlimo į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimo ar ūkio išregistravimo galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroniniu būdu prisijungus prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos).
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Žemės ūkis – ūkininkų ūkių ir žemės ūkio valdų registravimas
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Martynas Kursevičius tel. +370 615 12 386; tel. mob. +370 615 12 386
Paslaugos vykdytojas Vijoleta Tamulytė tel. +370 614 21 756
Prašymo forma (-os) Prašymas
Partnerystės sutartis
Aprašymas interesantui 1. Žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, išduotų valstybės įmonės Registrų centro kopijos.
2. Dokumento, patvirtinančio profesinį pasirengimą ūkininkauti kopija.
3. Vyresniems kaip 50 metų amžiaus 3 metų žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma:
a) pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus;
b) žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje, žemės ūkio įmonėje(darbo sutarčių, paslaugų teikimo kvitų kopijos)
c) ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje.
Jeigu žemės ūkio veikla buvo vykdoma sutuoktinio vardu, o jis yra miręs - pagal seniūnijos išduotą pažymą.
d) asmens dokumentą
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Ūkininkų ūkio įstatymas
2. Ūkininkų ūkių registro nuostatai
3. dėl ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre tvarkos
4. Dėl Ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija
Bankas Swedbank
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 53094
Paslaugos kaina mokama- 5,7 Eur
Informacija Informaciją teikia Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Vijoleta Tamulytė,
413 kab., tel. +370 447 70 207
e. p. [email protected]
Informacija atnaujinta 2019-03-05 17:09:21
Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-07, 13:10:00