Leidimų įsigyti nenukirsto valstybinio miško asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, išdavimas

Leidimų įsigyti nenukirsto valstybinio miško asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, išdavimas

Paslaugos aprašymas Fiziniai asmenys, kurių gyvenamieji pastatai ir jų priklausiniai (išskyrus naudojamus komercinei veiklai) yra nukentėję nuo stichinių nelaimių (gaisrų, potvynių, audrųir kt.) turi teisę įsigyti lengvatinėmis sąlygomis valstybinio nenukirsto miško. Miškas parduodamas tais atvejais, kai šie asmenys ar jų šeimos nariai neturi galimybės nustatytąja tvarka apsirūpinti medienos iš nuosavų miškų. Nenukirstas miškas asmenims parduodamas aplinkos ministro patvirtintas nenukirsto miško kainas mažinant iki 50 procentų. Parduodamos medienos kiekis neturi viršyti pastatams atstatyti ar remontuoti būtinojo kiekio.
Asmenų prašymus nagrinėja administracijos direktoriuas įsakymu sudaryta komisija, kuri išnagrinėja pateiktus dokumentusi ir atsižvelgdama į nukentėjusio asmens šeimos materialinę padėtį, priima protokolinį sprendimą. Pagal šį sprendimą rengiamas teikimas Miškų urėdijai, kuriame nurodoma reikalingas medienos kiekis ir kainos mažinimo procentas.

Gyventojui išsiunčiamas atsakymas, kuriame informuojama apie komisijos sprendimą ir nurodoma kreiptis į Miškų urėdiją.
Lengvata reikia pasinaudoti per vienerius metus.
Paslaugos kategorija Asmenų priėmimas ir aptarnavimas, Archyvo pažymos
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Asmens skundo ar prašymo priėmimas ir nagrinėjimas
Atsakingas dalinys DOKUMENTŲ IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS
Paslaugos vadovas Goda Juškė tel. +370 447 70 168
Paslaugos vykdytojas Goda Juškė tel. +370 447 70 168
Prašymo forma (-os) Medienos prašymas
Reglamentuojantys teisės aktai 1. LR aplinkos ministro 2002-01-23 įsakymas Nr. 28 „Dėl nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yr nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarkos patvirtinimo“
Informacija Informaciją teikia:
seniūnijose seniūnai,
savivaldybės administracijoje Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Goda Juškė
tel. +370 447 70 164,
el. p.  [email protected]
Informacija atnaujinta 2022-08-16 13:49:22