Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimas

Atsakingi

 

Paulius Pocevičius
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. +370 447 70 175
el. paštas: paulius.pocevicius.lt
Kabinetas: 302

Saulius Lapėnas
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojas – vyr. architektas
Tel./faks. +370 447 70174
El. p. [email protected]
 

Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) galima teikti prašymus, stebėti projektų rengimo, derinimo, svarstymo su visuomene bei viešinimo eigą ir kt. Išskirtinis ŽPDRIS privalumas – galimybė apimti didelį proceso dalyvių skaičių.

 ŽPDRIS yra galimos keturios elektroninės paslaugos:

 

Pavadinimas


 Paslaugos apibūdinimas
 

KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAI

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami kaimo vietovėse siekiant kompleksiškai suplanuoti žemės naudmenų sudėties pakeitimą, miško sodinimą, kitą su žemės ūkiu susijusią veiklą ir suformuoti žemės ūkio ir alternatyviosios veiklos subjektų žemės valdas.
 

ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTŲ RENGIMO PASLAUGA

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami, kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus reikia padalyti, atidalyti, sujungti ar atlikti jų perdalijimą, pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, taip pat formuojant naujus žemės sklypus valstybinėje žemėje.
 

ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai rengiami, kai žemė yra būtina visuomenės poreikiams.
 

ŽEMĖS KONSOLIDACIJOS PROJEKTO INICIJAVIMO PASLAUGA

Žemės konsolidacijos projektai rengiami siekiant tam tikroje kaimo vietovėje kompleksiškai pertvarkyti žemės sklypų ribas taip, kad būtų suformuotos racionaliai tvarkomos žemės ūkio valdos, pagerinta jų struktūra, sukurta kaimo infrastruktūra ir įgyvendinti kiti žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos apsaugos politikos tikslai ir uždaviniai.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-26, 16:18:39