Teritorijų planavimo dokumentai

Atsakingi

Monika Zarankienė
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 447 70 175
El. p. [email protected]

Saulius Lapėnas
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojas – vyr. architektas
Tel. +370 447 70 176
El. p. [email protected]

Bendrieji planai
 

 JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS
Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T2-81, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. 000941000643

  

Jurbarko rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas  
Jurbarko rajono bendrojo plano sprendiniai  
Jurbarko rajono BP stebėsenos ataskaita 

 JURBARKO MIESTO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T2-191, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. T00089608

Sprendinių konkretizavimo aiškinamasis raštas

1_spr_pagrindinis brezinys
2_spr_susisiekimo infrastrukturos brezinys
3_spr_inzinerines infrastrukturos brezinys
4_spr_geoekologinio potencialo brezinys
5_spr_visuomenes pasiulymu brezinys 

 SMALININKŲ MIESTO BENDRASIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-2, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. T00074633 

Smalininkų miesto bendrasis planas
Smalininkų miesto bendrojo plano sprendiniai

VELIUONOS MIESTELIO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-320 

Veliuonos miestelio bendrasis planas
Veliuonos miestelio bendrojo plano sprendiniai

 VIEŠVILĖS MIESTELIO TERITORIJOS BENDRASIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T2-321, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. T00077890 

Viešvilės miestelio bendrasis planas
 Viešvilės miestelio bendrojo plano sprendiniai
Specialieji planai

Inžinerinės infrastruktūros vystymo specialusis planas vėjo jėgainių ir saulės elektrinių įrengimui Jurbarko raj. savivaldybės teritorijoje

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d.  sprendimu Nr. T2-263, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. T00088475 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d.  sprendimu Nr. T2-133 patvirtintas Inžinerinės infrastruktūros vystymo vėjo ir saulės elektrinių įrengimui Jurbarko  rajono savivaldybėje specialiojo plano koregavimas, ištaisant techninę klaidą

SMALININKŲ MIESTO ISTORINĖS DALIES NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALUSIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d.  sprendimu Nr. T2-319, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. T00077778

Aiškinamasis raštas                                                           
Teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas
Tvarkymo planas
Sprendiniai
 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS DVIRAČIŲ TAKŲ PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d.  sprendimu Nr. T2-8, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. T00075660

 

Aiškinamasis raštas
Jurbarko dviračių trasos
 

 VĖJO JĖGAINIŲ PARKO JURBARKO RAJONE SKIRSNEMUNĖS IR ROTULIŲ KADASTRINĖSE VIETOVĖSE SPECIALUSIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. T2-298, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. 000942000713

Aiškinamasis raštas
Esamos būklės brėžinys
Sprendinių brėžinys 

 

 JURBARKO MIESTO LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ SPECIALUSIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T2-216, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. 000942000816

 

Sprendimas 
Aiškinamasis raštas 
Pagrindinis brėžinys 
Schema 
  

JURBARKO MIESTO IR RAJONO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALUSIS PLANAS
Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. T2-67, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. 000943000248

Jurbarko rajono šilumos ūkio specialusis planas
 

JURBARKO MIESTO IR RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALUSIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d.  sprendimu Nr. T2-310, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. T00082845

 

 

Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys
 

PRIEDAI:

1 Jurbarkas

1 Jurbarko, Jurbarkų, Dainių, Naujasodžių, Klišių, Rotulių

2 Smalininkai

3 Eržvilko

4 Raudonės

5 Seredžiaus ir Pieštvėnų

6 Stakių

7 Šimkaičių ir Kniečių

8 Vadžgirio mstl ir k

9 Veliuonos

10 Viešvilės

11 Armeniškių ir Dainaviškių

12 Balandžių ir Raudonėnų

13 Baltraitiškės

14 Belvederio

15 Dainių II

16 Gedžių

17 Girdžių, Gudelių ir Būtrimų

18 Graužėnų

19 Griaužų

20 Gricių ir Akmeniškių

21 Juodaičių

22 Kartupių

23 Kazikėnų

24 Klangių

25 Klausučių

26 Lybiškių

27 Paskynų

28 Pasnietalio

29 Pašaltuonio, Sarapiniškių ir Avietiškių

30 Paulių

31 Pavidaujo

32 Pilies I

33 Pupkaimio ir Parevių

34 Ridelkalnio

35 Rutkiškių

36 Skirsnemunės ir Žvyrių

37 Tamošių

38 Vencloviškių ir Kartupėnų

39 Vertimų

40 Vilniškių

41 Vozbutų

42 Žindaičių

 

JURBARKO MIESTO, SMALININKŲ MIESTO BEI KAIMO DUJOFIKAVIMO SCHEMA

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T2-280, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. 000942000228

 

Aiškinamasis raštas  
Jurbarko miesto dujofikavimo schema  
Smalininkų miesto ir kaimo dujofikavimo schema 

 

JURBARKO MIESTO SENAMIESČIO KVARTALO TARP DARIAUS IR GIRĖNO, BIRŽELIO, NEMUNO, VYDŪNO G. INFRASTRUKTŪROS TERITORIJOS ŽEMĖS SKLYPŲ SPECIALUSIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-264, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. 000942000311
 
 

Jurbarko miesto senamiesčio kvartalo tarp Dariaus ir Girėno, Birželio, Nemuno, Vydūno g. infrastruktūros teritorijos žemės sklypų specialusis planas

NEMUNO VIDURUPIO BASEINO VANDENTVARKOS ŪKIO JURBARKO MIESTE IR RAJONE SPECIALUSIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T2-64, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. 000942000312
 

 


 

JURBARKO MIESTO IR RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KOREGAVIMAS
 

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d.  sprendimu Nr. T2-27, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. T00088864

 Aiškinamasis raštas

         1 brėžinys Jurbarko Esamos būklės analizė

         2 brėžinys SPRENDINIAI Jurbarko aglomeracija

         Tarybos sprendimas
Detalieji planai

 


 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO TARP DARIAUS IR GIRĖNO, LAUKO BEI S. DAUKANTO GATVIŲ INFRASTRUKTŪROS TERITORIJOS DETALUSIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-260, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. 000942000304
 

 

Trikampio detalusis planas


 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO URBANISTINIO TINKLO, BENDROJO NAUDOJIMO IR DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ TERITORIJŲ TARP DARIAUS IR GIRĖNO, BIRŽELIO, NEMUNO BEI VYDŪNO GATVIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DETALUSIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. O1-635, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. 000943000648

 

 

Senamiesčio detalusis planas

 

 

JURBARKO MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ TERITORIJŲ IR VIEŠŲJŲ ERDVIŲ DETALUSIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. O1-24, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. 000943000719

 


 1 TOMAS: Daugiabučių gyvenamųjų namų ir viešųjų erdvių kvartalo tarp Dariaus ir Girėno, P. Cvirkos, K. Donelaičio ir Vytauto Didžiojo gatvių, Jurbarko mieste detalusis planas

2 TOMAS: Daugiabučių gyvenamųjų namų ir viešųjų erdvių kvartalo tarp Vytauto Didžiojo, K. Donelaičio, Ugniagesių, Dariaus ir Girėno gatvių, Jurbarko mieste, detalusis planas

3 TOMAS: Daugiabučių gyvenamųjų namų ir viešųjų erdvių kvartalo tarp Ugniagesių, K. Donelaičio, Vasario 16-osios ir Dariaus ir Girėno gatvių, Jurbarko mieste, detalusis planas

4 TOMAS: Daugiabučių gyvenamųjų namų ir viešųjų erdvių kvartalo tarp K. Donelaičio, Lauko ir Dariaus ir Girėno gatvių, Jurbarko mieste, detalusis planas

5 TOMAS: Daugiabučių gyvenamųjų namų ir viešųjų erdvių kvartalo tarp Gedimino, Lauko, Kęstučio, Žemaitės gatvių, Jurbarko mieste, detalusis planas

6 TOMAS: Daugiabučių gyvenamųjų namų ir viešųjų erdvių kvartalo tarp Kęstučio, Lauko, V. Kudirkos, Žemaitės gatvių, Jurbarko mieste, detalusis planas

7 TOMAS: Daugiabučių gyvenamųjų namų ir viešųjų erdvių kvartalo tarp Gedimino, Algirdo, Kęstučio, Žemaitės gatvių, Jurbarko mieste, detalusis planas

8 TOMAS: Daugiabučių gyvenamųjų namų ir viešųjų erdvių kvartalo tarp V. Kudirkos, Algirdo, Kęstučio, Žemaitės gatvių, Jurbarko mieste, detalusis planas JURBARKO MIESTO KVARTALO APRIBOTO V. GRYBO, SODŲ, LAUKO GATVĖMIS IR IMSRĖS UPE, DETALUSIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. O1-514, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. 000943000885

 


 Sodų gatvės apačia DP


GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO IR VIEŠŲJŲ ERDVIŲ PRIE SODŲ IR LAUKO GATVIŲ SANKRYŽOS JURBARKO MIESTE DETALUSIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. O1-673, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. 000943000897

 


 Susivienijimo kvartalas DP


 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO IR VIEŠŲJŲ ERDVIŲ TARP S. DAUKANTO, VASARIO 16-OSIOS, GEDIMINO IR LAUKO GATVIŲ JURBARKO MIESTE, DETALUSIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. O1-838, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. 000943000902

 


 Kvartalas Daukanto, Lauko, Gedimino DP


 JURBARKO MIESTO KVARTALO, APRIBOTO SODŲ, ERŽVILKO, VĖJŲ IR LAUKO GATVĖMIS, DETALUSIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. O1-951, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. 000943000912

 


 Sodų gatvės viršus DP


 JURBARKO MIESTO KALNĖNŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO IR A. GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GATVĖS DETALUSIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. O1-952, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. 000943000912

 


 Kalnėnų kvartalo DP


 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALO IR VIEŠŲJŲ ERDVIŲ TARP A. DAUGĖLOS, DRAUGYSTĖS, KLAUSUČIŲ GATVIŲ BEI STADIONO KLAUSUČIŲ KAIME, SEREDŽIAUS SENIŪNIJOJE, JURBARKO RAJONE
DETALUSIS PLANAS

Patvirtintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. O1-1249, teritorijų planavimo dokumentų registro registracijos Nr. T00074645
 

 
 Aiškinamasis raštas
 
 Pagrindinis brėžinys

Kiti planai


JURBARKO MIESTO TERITORIJOS RIBOS KEITIMO PLANAS
Patvirtintas LR Vyriausybės 2016 m. kovo 2 d.  nutarimu Nr. 193
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/50fc9cf0e1de11e59cc8b27b54efaf6e


JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ RIBŲ NUSTATYMO PLANAS
Patvirtintas LR Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 698
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bf5b6540913d11e7a3c4a5eb10f04386

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-30, 15:00:40