Kalbos konsultacijos

Privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklės.Vadovaujamasi lietuvių kalbos skyrybos taisyklėmis, patvirtintomis 2019 m. lapkričio 7 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimu Nr. N-8 (178) „Dėl lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“.

Įmonių (juridinių asmenų) pavadinimų sudarymas ir registravimas. Įmonių pavadinimų sudarymas apibrėžiamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.40 str. „Juridinio asmens pavadinimo sudarymas“. Vadovaujamasi 2004 m. vasario 2 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos priimtu nutarimu Nr. N-2 (91) „Dėl įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo“. Juridiniai asmenys, prieš registruodami pavadinimą Juridinių asmenų registre, turi Juridinių asmenų pavadinimų paieškoje pasitikrinti, ar pageidaujamas pavadinimas nėra tapatus įregistruotų juridinių asmenų ar laikinai į Juridinių asmenų registrą įrašytiems pavadinimams. Taip pat būtina pasitikrinti, ar pavadinimas atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktus. Kad būtų išvengta netinkamo įmonės pavadinimo sukūrimo (keitimo) ir įregistravimo, rekomenduojama dėl pavadinimų nemokamai konsultuotis su Valstybinė lietuvių kalbos komisija el. paštu [email protected], telefonu (8 5) 272 4520 arba užduoti klausimą raštu per Kalbos konsultacijų banką. Ar pavadinimas atitinka kitus reikalavimus ir gali būti naudojamas steigiant naują juridinį asmenį ar keičiant jo pavadinimą, nustato Registrų centras po to, kai bus pateiktas prašymas dėl pavadinimo įrašymo į Juridinių asmenų registrą.

Išorinės reklamos įrengimo taisyklės. Patvirtintos Lietuvos Respublikos 2013 m. liepos 30 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 4–670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (naujausia redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 4-371). Taisyklės vienodos visose savivaldybėse. Jurbarko rajono savivaldybėje 2018 m. birželio 29 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. O1-736 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Jurbarko rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintas Leidimų įrengti išorinę reklamą Jurbarko rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas. Atkreiptinas dėmesys, kad reklamos projektas visais atvejais turi būti raštiškai suderintas su Savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoju ir vyriausiuoju architektu. 2005 m. balandžio 13 d. kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-138 „Dėl reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“ nustato išorinės reklamos įrengimo reikalavimus kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose. Jomis vadovaujasi reklaminės veiklos subjektai bei reklamos kontrolę vykdančios institucijos. Reklamos projektai derinami su Savivaldybės administracijos paveldosaugos specialistu bei savivaldybės kalbos tvarkytoju.

Seniūnaitijų ir seniūnaičių pareigų pavadinimų sudarymas. Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2012 m. vasario 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-1 patvirtino rekomendaciją „Dėl seniūnaitijų pavadinimų sudarymo ir rašymo“. Šioje rekomendacijoje nurodyta, kad, rašant seniūnaitijų pavadinimus, kabutės nevartotinos. Pavadinimus rekomenduojama sudaryti su gausiausios pagal gyventojų skaičių ar reikšmingiausios gyvenamosios vietos vardu. Seniūnaičio pareigų pavadinime nereikia vartoti žodžio seniūnaitija, pvz.: Jurbarko miesto seniūnaičiai, Algirdo–Gedimino g. seniūnaitis, Centro seniūnaitė.

Bendrieji rašto kultūros dalykai. 2006 m. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.O1-461 „Dėl viešosios kalbos taisyklingumo Jurbarko rajone“ Savivaldybės administracijos padalinių vedėjai, seniūnai, rajono įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai įpareigoti laikytis viešosios kalbos taisyklingumo reikalavimų: skelbti tik taisyklingus vidaus ir išorės užrašus, reklaminius užrašus derinti su Savivaldybės administracijos architektu ir kalbos tvarkytoju, vartoti taisyklingas vietovardžių ir gatvėvardžių formas, spausdinti tik gerai parengtus lankstinukus, redaguotus leidinius ir kt.                                                                         

Kalbėkime ir rašykime taisyklingai

Čia rasite straipsnių ir žinučių, skirtų pasitikrinti lietuvių kalbos mokėjimo žinias, rasti atsakymą į vieną ar kitą neaiškų klausimą, sužinoti šiek tiek kalbos naujovių. Juk tikrai malonu kalbėti ir rašyti taisyklingiau!

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-26, 08:16:42