Teritorijų planavimo dokumentų registras

Atsakingi

Paulius Pocevičius
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Infrastruktūros ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. +370 447 70 175
el. paštas: paulius.pocevicius.lt

Saulius Lapėnas
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Infrastruktūros ir turto skyriaus vedėjo pavaduotojas – vyr. architektas
Tel./faks. +370 447 70174
El. p. [email protected]

Registro paskirtis – registruoti patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, centralizuotai tvarkyti teritorijų planavimo dokumentų duomenis ir teisės aktus, kuriais patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis, dokumentus ir teisės aktus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Registro objektai yra patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai ir teisės aktai, kuriais patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas – asmenų, susijusių su registruojamais registro objektais, identifikavimas.

Registro duomenys kaupiami ir saugomi vienoje registro duomenų bazėje (toliau – centrinė duomenų bazė).

Registro duomenų teikėjai yra planavimo organizatoriai.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-26, 16:12:49