Prevencinės socialinės paslaugos

INFORMACIJA APIE TEIKIAMAS PREVENCINES SOCIALINES PASLAUGAS JURBARKO RAJONE

2023-11-06

  


INFORMACIJA APIE TEIKIAMAS PREVENCINES SOCIALINES PASLAUGAS
 

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos visiems asmenims (visoms šeimoms) ir (ar) bendruomenėms, siekiantiems (siekiančioms) stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir asmens (šeimos) dalyvavimą visuomenės gyvenime, stiprinti bendruomenės socialinį aktyvumą ir skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį, taip pat stiprinti asmens (šeimos) žinias ir ugdyti jo (jos) įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo.

2023-03-06

  

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo 17 ir 20 punktus skelbė kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Jurbarko rajone teikėjų atranką.

2023-02-01

  
BUS TEIKIAMOS PREVENCINĖS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Prevencinės socialinės paslaugos bus teikiamos visiems asmenims, šeimoms ir (ar) bendruomenėms nemokamai, nevertinant socialinių paslaugų poreikio. Šios paslaugos yra nemokamos ir jas gali gauti visi asmenys ir šeimos, bendruomenės. Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms, bendruomenėms), siekiant stiprinti jų gebėjimą savarankiškai rūpintis savo gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, stiprinti žinias ir ugdyti įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-18, 14:11:19