Mokesčiai

Dėl 2016 metų žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2016-05-26 sprendimas Nr. T2-163)
Dėl 2017 metų žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2017-05-25 sprendimas Nr. T2-125)
Dėl 2018 metų žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2018-05-30 sprendimas Nr. T2-140)
Dėl 2019 metų žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2019-05-30 sprendimas Nr. T2-169)
Dėl 2021 metų žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2021-06-23 sprendimas Nr. T2-199)
Dėl 2022 metų žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2022-06-30 sprendimas Nr. T2-154)
Dėl 2023 metų žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2023-06-29 sprendimas Nr. T2-188)

Dėl 2017 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2016-05-26 sprendimas Nr. T2-164)
Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2017-11-30 sprendimas Nr. T2-298)
Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2018-05-30 sprendimas Nr. T2-141)
Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2019-05-30 sprendimas Nr. T2-170)
Dėl 2021 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2020-06-25 sprendimas Nr. T2-183)
Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo (Tarybos 2021-06-23 sprendimas Nr. T2-201)
Dėl 2023 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo (Tarybos 2022-11-24 sprendimas Nr. T2-252)
Dėl 2024 metų žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo (Tarybos 2023-06-29 sprendimas Nr. T2-186) 

Dėl 2017 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2016-05-26 sprendimas Nr. T2-165)
Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2017-05-25 sprendimas Nr. T2-126)
Dėl 2019 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2018-05-30 sprendimas Nr. T2-139)
Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2019-05-30 sprendimas Nr. T2-168)
Dėl 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2020-06-25 sprendimas Nr. T2-184)

Dėl 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2021-06-23 sprendimas Nr. T2-200)
Dėl 2023 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2022-06-30 sprendimas Nr. T2-155)
Dėl 2024 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Tarybos 2023-06-29 sprendimas Nr. T2-187)

Pastaba:
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnis numato, kad mokesčio tarifas yra nuo 0,5 procento iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės.
Nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių nekilnojamojo turto mokestį. Savivaldybės, kurios taryba nėra nustačiusi 2020 metų mokestiniu laikotarpiu taikomo nekilnojamojo turto mokesčio tarifo arba yra nustačiusi mažesnį nekilnojamojo mokesčio tarifą negu 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas minimalus mokesčio tarifas, arba keičia jau nustatytus 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifus, teritorijoje 2020 metų mokestiniu laikotarpiu taikomas 0,5 procento nekilnojamojo turto mokesčio tarifas.

Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai (Tarybos 2015-10-29 sprendimas Nr. T2-281)
Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai (Tarybos 2016-10-27 sprendimas Nr. T2-294)
Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai (Tarybos 2017-10-26 sprendimas Nr. T2-263)
Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai (Tarybos 2018-05-30 sprendimas Nr. T2-142)
Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai (Tarybos 2020-10-29 sprendimas Nr. T2-266)
Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai (Tarybos 2021-10-28 sprendimas Nr. T2-287)

Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-30, 10:31:33