Apdovanojimai

Apdovanojimai 2011 m.

Apdovanoti Jurbarko rajono savivaldybės ženklu  „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“

Petras Gervylius – Lietuvos  politinių  kalinių ir tremtinių sąjungos Jurbarko skyriaus pirmininkas,

Vytautas Giedraitis – pirmosios po Nepriklausomybės atkūrimo Jurbarko rajono savivaldybės Tarybos narys;

Kasparas Jurevičius – aktyvus ilgametis Jurbarko rajono savivaldybės valdybos ir tarybos narys,  

Vidmantas Juzėnas – savivaldybės Tarybos narys, 2003–2007 metų – savivaldybės administracijos direktorius;

Antanas Juozas Kazakevičius – savivaldybės Tarybos narys, pirmosios po Nepriklausomybės atkūrimo Jurbarko rajono savivaldybės tarybos pirmininkas;

Stasys Makūnas – buvęs savivaldybės Tarybos narys, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, 1995–1997 metų Jurbarko rajono savivaldybės meras;

Kęstutis Vasiliauskas – kompozitorius, Lietuvoje populiarių dainų autorius, poetas, atlikėjas, ilgametis Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos pedagogas.

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-51, (2011-12-28).

Apdovanojimai 2012 m.

Apdovanoti Jurbarko rajono savivaldybės ženklu  „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“

 

Elena Elzbergienė – Raudonės pagrindinės mokyklos mokytoja, ilgametė Maironio idėjų puoselėtoja;

Algirdas Marcinkevičius – Jurbarko Antano Sodeikos muzikos mokyklos mokytojas, jaunųjų atlikėjų ugdytojas;

Antanas Janušas – Ilgametis ansamblio „Eržvilko bandonija“ muzikantas;

Petras Petraitis – Ilgametis ansamblio „Eržvilko bandonija“ muzikantas;

Stanislovas Sabonaitis – Ilgametis ansamblio „Eržvilko bandonija“ muzikantas;

Algimantas Striauka – Ilgametis ansamblio „Eržvilko bandonija“ muzikantas;

Margarita Baršauskienė – Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos mokytoja, Lietuvos garbės kraštotyrininkė, ilgametė kraštotyros ir tautinės kultūros puoselėtoja;

Petras Baršauskas – Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos direktorius, ilgametis kraštotyros ir tautinės kultūros puoselėtojas;

Danguolė Juščienė – Jurbarko Naujamiesčio vidurinės mokyklos istorijos mokytoja, ilgametė kraštotyros ir tautinės kultūros puoselėtoja;

Gediminas Klangauskas – Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos direktorius, ilgametis kraštotyros ir tautinės kultūros puoselėtojas;

Diana Arlauskaitė, Lietuvos nusipelniusi dziudo trenerė, dziudo klubo „Sfinksas“ prezidentė;

Adelė Baublienė, politinė tremtinė, buvusi Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė, ilgametė ansamblio „Veliuonietis“ vadovė;

Saulius Lapėnas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patarėjas, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys, buvęs Seimo narys;

Vladas Meškauskas – politinis kalinys, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio dalyvis.

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-26, (2012-06-05) 

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-20, (2012-04-16) 

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-10, (2012-03-09) 

Apdovanojimai 2013 m.

Apdovanoti Jurbarko rajono savivaldybės ženklu  „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“

Nijolė Giedrutė Blažaitienė – Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos direktorė, už nuoširdų ilgametį darbą puoselėjant mokyklą, už tradicinių kultūros vertybių ugdymą ir tarptautines iniciatyvas;

Danutė Lapienė – Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos mokytoja metodininkė, už aktyvią ilgametę koncertinę ir pedagoginę veiklą;

Stanislovas Marcinkus – Juodaičių seniūnijos ūkininkas, už gražius ūkininkavimo pasiekimus, aktyvią visuomeninę veiklą ir nuolatinį sėkmingą atstovavimą Jurbarko rajono savivaldybei Lietuvos artojų varžybose;

Sigitas Šileris – tolimojo plaukiojimo kapitonas, už didelius pasiekimus profesinėje ir visuomeninėje veikloje ir nenutrūkstamą ryšį su gimtąja Skirsnemune;

Vytautas Martinkus – Rašytojas, profesorius, knygose įamžinęs gimtojo krašto vaizdus ir žmonių likimus;

Artūras Enčeris – Jurbarko sporto klubo „Kumite“ prezidentas, jaunųjų kyokushin karate sportininkų ugdytojas;

Mindaugas Kairys – Jurbarko rajono evangelikų liuteronų parapijos kunigas; 

Stasys Liutvinavičius– Veliuonos krašto istorijos, kultūrinio palikimo puoselėtojas;

Justinas Stonys – Smalininkų senovinės technikos muziejaus įkūrėjas ir vadovas;

Frankas-Thomas Peteris Starigkas – Vokietijos Anklamo miesto samariečių bendrijos narys, ilgametis humanitarinės pagalbos Jurbarkui organizatorius.

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-32, (2013-10-01) 

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-25, (2013-08-19) 

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-14, (2013-05-29) 

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-3, (2013-02-11) 

Apdovanojimai 2014 m.

Apdovanoti Jurbarko rajono savivaldybės ženklu  „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“

 

Milda Piliutienė  – mokytoja, už sąžiningą 50 metų darbą Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje, ilgametį lietuvių kalbos ir literatūros puoselėjimą rajone bei puikius mokinių pasiekimus;

Vincas Bakšys – mokytojas, už nuoširdų ir sėkmingą jaunųjų atlikėjų ugdymą, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos  bei rajono vardo garsinimą.

Eugenijus Remigijus Baltrušaitis – kraštietis poetas, rašytojas, dramaturgas už kūrybinius pasiekimus  ir  Jurbarko krašto garsinimą;

Algirdas Gluodas – UAB RŪTA direktorius, už išskirtinius nuopelnus Smalininkų miestelio plėtrai ir svarią paramą įvairiems socialiniams projektams;

Rasa Grybaitė –Jurbarko Vinco Grybo memorialinio muziejaus vedėja dailininkė, už aktyvią kultūrinę ir edukacinę veiklą,  profesionalaus meno sklaidą, Jurbarko krašto garsinimą;

Kęstutis Naujokas – UAB  „Jurmelsta“ direktorius, už kokybiškai įgyvendinamus projektus ir nuolatinę paramą tvarkant miesto viešąsias erdves;

Algirdas Liudvikas Žilinskis – A. Žilinskio ir Ko UAB direktorius, už sėkmingai plėtojamą verslą, nuolatinį dalyvavimą įvairiuose socialiniuose projektuose, svarią finansinę  paramą;

Aldona Macevičienė – Mokytoja, už ilgametį pedagoginį darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą;

Marija Elena Tautkuvienė – Jurbarko tremtinių choro „Versmė“ vadovė, už chorinio meno puoselėjimą Seredžiuje ir Jurbarke bei ilgametę kultūrinę veiklą garsinant kompozitoriaus Stasio Šimkaus kūrybinį palikimą;

Rimantas Židulis – verslininkas, už nesavanaudiškas pastangas ir  nuoširdų darbą, gražinant Jurbarką, įamžinant svarbiausius istorijos įvykius, kraštui nusipelniusių žmonių atminimą; 

Gražina Girdžiuvienė – Jurbarko kūno kultūros ir sporto centro trenerė, už ilgametį pasiaukojamą darbą ir aukštus jos išugdytų sportininkų  pasiekimus šalies rankinio rinktinėse.

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-38, (2014-09-19)

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-32, (2014-08-07)  

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-4, (2014-02-14) 

Apdovanojimai 2015 m.

Apdovanoti Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“

Remigijus Brazaitis – Jurbarko teniso klubo prezidentas, už lauko teniso plėtojimą Jurbarke ir sportinius pasiekimus;

Algirdas Genys – atsargos karininkas, už nuopelnus kuriant Jurbarke krašto apsaugos struktūrą, savanorių tarnybą ir aktyvią veiklą Šaulių sąjungoje;

Violeta Šoblinskaitė – rašytoja, už kūrybinius pasiekimus, visuomeninę veiklą Veliuonoje;

Albiną Tamošaitienę – Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos mokytoja, už nuoširdų ilgametį darbą, aktyvią visuomeninę veiklą, puikius ugdytinių pasiekimus;

Leonardą Zaksą – Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos direktorius, už pasiekimus ugdant mokinių pilietiškumą ir patriotizmą.

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-56 (2015-10-01)

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-5 (2015-02-12)

Apdovanojimai 2016 m.

Apdovanoti Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“

Bronislovą Ralį –  už muzikos meno puoselėjimą ir aktyvų kūrybinį darbą Smalininkuose bei Jurbarko krašto garsinimą.
Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-6 (2016-01-29)

Gasparą Aleksą – už kūrybinius pasiekimus, aktyvią visuomeninę veiklą, Veliuonos krašto garsinimą.

Antaną Balašaitį – už ištikimybę gimtajam kraštui, Eržvilko šnektos puoselėjimą.

Vladą Motiejaitį – už nepriekaištingą profesinę bei aktyvią visuomeninę veiklą, už Jurbarko rajoną garsinusius sportinius pasiekimus.

Sigitą Vaitiekūną – už bendruomeniškumo skatinimą, aktyvią veiklą Jurbarko rajono bendruomenių sąjungoje.

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-13 (2016-03-02)

Benediktą Toliušį  – už tradicijų puoselėjimą ir Eržvilko krašto garsinimą.

Fredį van den Brande – už ilgametį nuoširdų draugystės tarp Jurbarko ir Lakdalio bendruomenių puoselėjimą.

Johnny Peys – už ilgametį nuoširdų draugystės tarp Jurbarko ir Lakdalio bendruomenių puoselėjimą.

Gertą van Rooy – už nuoširdžias pastangas ir pozityvią energiją, 20 metų organizuojant Jurbarko ir Lakdalio jaunimo vasaros sporto stovyklas.

Rogerį Verheyeną  – už nuoširdžias pastangas ir pozityvią energiją, 20 metų organizuojant Jurbarko ir Lakdalio jaunimo vasaros sporto stovyklas.

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-32 (2016-06-17)

Birutę Genienę – už nuoširdų, sąžiningą  vadybinį darbą, patriotinių tradicijų puoselėjimą, aktyvią visuomeninę veiklą mokykloje ir  Eržvilko  bendruomenėje. Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-56 (2016-09-22).

Apdovanojimai 2017 m.

Apdovanoti Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“
 

Zitą Sorokienę – už energingą veiklą atstovaujant Lietuvos ir Jurbarko rajono verslininkams, aktyvią pilietinę poziciją, ilgametį darbą Jurbarko rajono savivaldybės taryboje

Laimutę Bronislavą Ašmonaitienę – už liaudies meno puoselėjimą ir  kūrybinius pasiekimus Jurbarko Konstantino Glinskio teatre

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-3 (2017-02-03)

Bronę Jašinskienę – už ilgametę profesinę ir  visuomeninę veiklą, savanorišką darbą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijoje

Artūrą Matukaitį – už stovyklų „Sakale, lėk“ organizavimą, pilietinį-patriotinį jaunosios kartos ugdymą, aktyvią veiklą Smalininkų miestelio bendruomenėje

Valę Šeršniovienę – už ilgametę profesinę ir visuomeninę veiklą, savanorišką darbą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijoje

Kristiną Vančienę – už pilietiškumą, energingą veiklą Lietuvos ir Jurbarko rajono nevyriausybinėse organizacijose, ilgametį savanorišką darbą Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijoje

Antaną Puišį – už patriotizmą, nuoširdų istorinės atminties saugojimą, surandant, atstatant ir daug metų savanoriškai prižiūrint vyriausiojo Lietuvos pokario partizanų vado, partizanų generolo Jono Žemaičio-Vytauto vadavietę

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-55 (2017-09-29)

Ūkininką Antaną Jackį – už pažangų ūkininkavimą, bendruomeniškumą, paramos teikimą

Ilgametį agronomą Stanislovą Žilinską – už agronomijos mokslo puoselėjimą, dalijimąsi sukaupta patirtimi su kitais ūkininkais, bendruomeniškumą

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-69 (2017-11-20)

Apdovanojimai 2018 m

Apdovanoti Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“

Paulių kaimo ūkininką Vygantą Baršauską – už pažangų ūkininkavimą, dalyvavimą edukaciniuose projektuose, aktyvią visuomeninę veiklą; 

Jurbarko rajono ūkininkų sąjungos pirmininką Raimundą Jovarauską – už aktyvią visuomeninę veiklą, sėkmingą atstovavimą ūkininkams Lietuvos ūkininkų sąjungoje;

Ūkininką Povilą Parnarauską – už ilgametį sėkmingą vadovavimą Medininkų žemės ūkio bendrovei, ištikimybę gimtinei, nuolatinę paramą Šimkaičių krašto žmonėms.

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-67 (2018-11-08)

Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos direktorę Loretą Ševelienę – už nuoširdžią profesinę ir aktyvią visuomeninę veiklą Jurbarko krašte;

Jurbarko r. Viešvilės pagrindinės mokyklos direktorę Ireną Oičenkienę – už sėkmingą vadybinį darbą ir aktyvią veiklą Viešvilės miestelio bendruomenėje;

Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorę Irena Bertulienę – už sėkmingą vadybinį darbą ir jaunosios kartos sveiko gyvenimo įpročių ugdymo skatinimą. 

Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis V3-61 (2018-10-03)

Apdovanojimai 2019 m.

2019 m. apdovanoti Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“:

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokytoja Birutė Genienė – už  iniciatyvumą, mokinių patriotizmo ugdymą, nuoširdų ir nuoseklų darbą puoselėjant Jurbarko krašto kultūros vertybes.

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktorė Vida Greičiūtė – už gimnazijos įvaizdžio formavimą, tradicijų ir vertybių puoselėjimą bei sklaidą, bendruomenės veiklų inicijavimą, saugios ir sveikos gimnazijos kūrimą.

(Jurbarko rajono savivaldybės mero 2018-10-04 potvarkis V3-63)

Jurbarko kultūros centro kultūrinių renginių organizatorius Gintaras Zareckas – už ilgametę aktyvią veiklą Jurbarko krašto ir Lietuvos kultūriniame gyvenime bei nuoširdų kultūros tradicijų puoselėjimą.

(Jurbarko rajono savivaldybės mero 2018-12-04 potvarkis V3-77)

Apdovanojimai 2021 m.

2021 m. apdovanoti Jurbarko rajono savivaldybės ženklu „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“:

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Danutė Matelienė – už rajono įvaizdžio formavimą, nuoširdų ir nuoseklų darbą puoselėjant Jurbarko krašto vertybes, administracijos bendruomenės veiklų inicijavimą, už nenuilstamą siekį tobulėti, už patarimus ir pagalbą kasdieniniuose darbuose, už rajono reprezentavimą užsienyje ir svečių priėmimų organizavimą. (2021 m. gruodžio 30 d. Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-52)

Veliuonos krašto bendruomenės pirmininkas Vaidotas Misevičius – už aktyvią veiklą Jurbarko krašto ir Lietuvos visuomeniniame gyvenime bei nuoširdų Veliuonos krašto kultūros tradicijų puoselėjimą. (2021 m. lapkričio 25 d. Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-43)

Veliuonos seniūnijos Antkalnės seniūnaitis Jonas Jurevičius – už ilgametę aktyvią veiklą Veliuonos krašto ir Lietuvos kultūriniame gyvenime bei nuoširdų kultūros tradicijų puoselėjimą. (2021 m. lapkričio 25 d. Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-44)

Veliuonos, Raudonės ir Stakių parapijų Klebonas kun. Šarūnas Leskauskas – už ilgametę tarnystę ir atsidavimą Jurbarko krašto žmonėms bei rūpestį ir priežiūrą parapijoms priklausančiais statiniais. (2021 m. lapkričio 29 d. Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-45)

Apdovanojimai 2022 m.

Lina Lukošienė – už ilgametę aktyvią veiklą Jurbarko krašto ir Lietuvos kultūriniame gyvenime bei nuoširdų kultūros tradicijų puoselėjimą (2022 m. kovo 9 d. Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-16)

Seredžiaus senelių globos namų direktorius Zigmas Zakaras – už ilgametį kruopštų ir profesionalų vadybinį darbą, nepriekaištingą socialinio darbo profesijos reprezentavimą bei aktyvią veiklą telkiant Seredžiaus bendruomenę (2022 m. rugsėjo 22 d. Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-43)

Ūkininkas Vidutis Razma – už ilgametį ūkininkavimą ir plėtrą modernizuojant ūkį, nuolatinę paramą krašto renginiams (2022 m. lapkričio 17 d. Jurbatko rajono savivaldybės mero potvarkis Nr. V3-56)

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-29, 15:30:51