Franzas von Ostrowskis

FRANSAS VON OSTROVSKIS

Fransas von Ostrovskis (Franz von Ostrowski), pirmasis Jurbarko garbės pilietis, gimė 1935-09-13 Rytų Pomeranijoje (dab. Gdanskas , Lenkija), Franso von Ostrovskio ir Johanos Karbovski šeimoje. Nuo 1958 m. persikėlė gyventi į Vokietijos Federacinę Respubliką. 1962 m. susituokė su Dorotėja, užaugino du sūnus.

Penkiolika metų visuomeniniais pagrindais dirbo Raudonajame Kryžiuje, nuo 1977 iki 1996 m. – Ksanteno pirmosios pagalbos gydytojo asistentu.

1980 m. įkūrė Ksanteno darbininkų pagalbos organizaciją, kuriai paskyrė 30 intensyvios veiklos metų – buvo jos pirmininku. 1990 m. prasidėjus politiniams pokyčiams Rytų Europoje, Vokietijos vyriausybės paskatintas pradėjo remti ekonomikos vystymąsi Rytų Europoje.

Pažintis su Ksanteno Šv. Juozapo ligoninėje senelį, vėliau mamą rūpestingai slaugiusia ordino seserimi Bruna Greičiūte, kilusia iš Jurbarko, padėjo apsispręsti teikti humanitarinę pagalbą jos gimtajam miestui. Tai buvo 1990 metų gruodžio 18 d. Franso von Ostrovskio poreikis padėti kitam, silpnesniam, vargstančiam atėjęs iš vaikystės, išugdytas tėvų, senelių.

Už rūpinimąsi ir didžiulį indėlį organizuojant humanitarinę pagalbą Lietuvai, Lenkijai, Fransas von Ostrovskis 1997 metais pagerbtas ypač aukštu VFR vyriausybės apdovanojimu – Nusipelniusiojo kryžiumi, 2005 m. – Marie Juchacz medaliu, 1999, 2006 m. – Bytovo miesto garbės medaliais, 2011 m. – Humanitarinės pagalbos organizacijos Garbės ženklu.

1995 m., jam padedant, Jurbarke įsteigta ne pelno organizacija „Ksanteno modelis“, kurios tikslas buvo mokyti Lietuvos ūkininkus pažangių ūkininkavimo metodų, supažindinti su naujausia žemės ūkio technika ir jos galimybėmis. 1996 metais Fransas von Ostrovskis įrašytas ir į Lietuvos žemės ūkio akademijos inžinerijos fakulteto Garbės knygą, jo dėka fakultete įrengtas vokiečių kalbos kabinetas, sudarytos sąlygos studentams ir dėstytojams aplankyti Vokietijoje žemės ūkio mašinų gamyklas, atlikti gamybinę praktiką pas vokiečius ūkininkus.

2011 m., minint Magdeburgo teisės suteikimo Jurbarkui 400-ąsias metines, Fransas von Ostrovskis su žmona Dorotėja lankėsi Jurbarke, dalyvavo visose iškilmėse.

Šio Jurbarko garbės piliečio, nuoširdaus bičiulio darbų ir apdovanojimų sąrašas be galo ilgas. Kaip sakydavo pats p. Fransas von Ostrovskis, „vertingiausias atlygis už mano darbą yra daugybė per tą laiką įgytų draugų“.

Fransas von Ostrovskis mirė 2012m. gruodžio 3 d. 

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-14, 11:40:19