Arnoldas Piročkinas

Profesorius habilituotas daktaras Arnoldas Piročkinas gimė 1931 metais Pašvenčio kaime, Jurbarko valsčiuje. 1949 metais jis baigė Šilutės gimnaziją, 1950–1955 metais Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1960 m. Arnoldas Piročkinas įstojo į Vilniaus universiteto aspirantūrą. 1963–1991 metais, dėstydamas Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedroje (nuo 1971 m. docentas), ėmė gilintis į Jono Jablonskio kalbinį palikimą ir kalbos kultūros klausimus, parašė ir išleido dviejų dalių monografiją apie Joną Jablonskį, už kurią 1979 metais jam buvo suteikta Lietuvos valstybinė premija. Vėliau išleido Jono Jablonskio laiškus ir Jono Jablonskio kalbos taisymus. Šių keturių knygų pagrindu 1987 metais apginta habilituoto daktaro disertacija. 

Su pedagogine veikla aukštojoje mokykloje yra susiję profesoriaus darbai: „Administracinės kalbos kultūra“, „Jaunajam lituanistui: Mokslinio darbo metodikos pradmenys“, vadovėlis kitataučiams „Mokomės lietuvių kalbos. Aukštesniojo kurso vadovėlis“. Arnoldas Piročkinas domėjosi bohemistika, yra išleidęs čekų-lietuvių ir lietuvių-čekų kalbų žodyną, paskelbęs keliolika straipsnių apie lietuvių ir čekų literatūrų ryšius.

Profesoriaus habilituoto daktaro Arnoldo Piročkino veikla labai plati ir įvairiapusė. Jis rašė straipsnius, skaitė paskaitas apie Adomą Mickevičių, Martyną Mažvydą, Mikalojų Daukšą, Kristijoną Donelaitį, Joną Basanavičių.

Jurbarkui ypač svarbus profesoriaus Arnoldo Piročkino indėlis 1996 metais leidžiant knygą „Jurbarkas. Istorijos puslapiai“. Jis yra šios knygos sudarytojas ir atsakingasis redaktorius, parengė knygos straipsnius apie Smalininkus iki Antrojo pasaulinio karo, apie Žvyrių evangelikų liuteronų bendruomenę, okupacijų aukas, žymius Jurbarko krašto žmones ir kt.

Arnoldas Piročkinas niekada nenutraukė ryšių su savo gimtine. Jis dažnai vieši Jurbarke, dalyvauja Lietuvių kalbos draugijos renginiuose, skaito pranešimus istorijos, kalbos, literatūros temomis.

Arnoldas Piročkinas mirė 2020 m. rugsėjo 15 d. Palaidotas Jurbarko evangelikų liuteronų kapinėse.  

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-14, 11:46:01