Aloyzas Zairys

ALOYZAS ZAIRYS

Aloyzas Zairys nuo 1975-ųjų metų iki pat mirties aktyviai dalyvavo Jurbarko rajono savivaldoje, daugiau kaip 30 metų buvo pagrindinių rajono valdymo institucijų vadovu.

1975 metais jam atvykus į Jurbarką ir pradėjus eiti Jurbarko LDT vykdomojo komiteto pirmininko pareigas, Jurbarko rajonas ir miestas pastebimai pradėjo augti ir stiprėti ekonomiškai. Jo vadybinių sugebėjimų dėka plėtėsi Jurbarko pramonė, sustiprėjo žemės ūkis, klestėjo statybinės organizacijos. Ypač sparčiai buvo statomas Jurbarko miestas, atsirado tiltas per Nemuną. Jurbarke vienas po kito kilo nauji socialiniai ir kultūriniai pastatai, išaugo Naujamiesčio gyvenamųjų namų kvartalas. Tuo laikotarpiu trečdaliu padidėjo Jurbarko miesto gyventojų skaičius, pastebimai suaktyvėjo rajono kultūrinis, sportinis gyvenimas.

Aktyvi Aloyzo Zairio veikla buvo tęsiama ir atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę. 1990 metais Aloyzas Zairys buvo išrinktas pirmosios kadencijos Jurbarko rajono tarybos pirmininko pavaduotoju. Nuo 1995-ųjų gegužės mėn. dvejus metus dirbo Tauragės apskrities viršininko administracijos Jurbarko rajono žemės ūkio valdybos viršininku. Tai, kad Aloyzą Zairį gerbė ir vertino rajono žmonės, rodo rinkimų į savivaldybės Tarybą rezultatai: nuo 1997 metų jis tris kadencijas iš eilės buvo renkamas į Jurbarko rajono savivaldybės tarybą. 1997, 2000 ir 2003 metais jam buvo patikėtos savivaldybės mero pareigos, kurias atsakingai ėjo iki 2007 metų pavasario.

Po 2007 metų savivaldos rinkimų Aloyzas Zairys buvo paskirtas savivaldybės Tarybos Kontrolės komiteto pirmininku, aktyviai dalyvavo Socialinių klausimų komiteto veikloje. Į jo svarią nuomonę, tvirtus argumentus įsiklausydavo net oponentai. Nors sunkiai sirgo, iki pat mirties atsakingai vykdė jam patikėtą darbą, geranoriškai dalijosi sukaupta didžiule patirtimi su naujaisiais vadovais.

Kaip kelis dešimtmečius dirbęs rajono vadovas, Aloyzas Zairys buvo ne kartą įvertintas Lietuvos Respublikos ministerijų, žinybų, visuomeninių organizacijų Garbės, Padėkos raštais, kitais apdovanojimais. 2008 metų pradžioje jam buvo įteiktas Tauragės apskrities viršininko Garbės ženklas „Už nuopelnus Tauragės apskričiai“, 2008 metų gruodžio mėnesį už ypatingus nuopelnus šalies savivaldai jam buvo įteiktas Lietuvos savivaldybių asociacijos „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimas.

Nuoširdžiu darbu, atsidavimu Aloyzas Zairys pelnė didelį Jurbarko bendruomenės pasitikėjimą, buvo gerai pažįstamas ir gerbiamas tiek Jurbarko miesto, tiek rajono gyventojų. Įvertindama ilgametę rajono vadovo veiklą, svarų jo indėlį į krašto plėtrą, Jurbarko rajono savivaldybė suteikė Aloyzui Zairiui Jurbarko rajono Garbės piliečio vardą.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-14, 11:42:08