Jonas Kubilius

JONAS KUBILIUS

Jurbarko rajonui yra didelė garbė, kad iš Eržvilko krašto kilęs Jonas Kubilius tapo Lietuvoje ir pasaulyje garsiu matematiku, nusipelniusiu Lietuvos mokslo ir kultūros veikėju, ilgamečiu Vilniaus universiteto rektoriumi.

Jonas Kubilius gimė 1921 m. Eržvilko seniūnijos Fermų kaime, mokėsi Rutkiškių pradžios mokykloje, 1935 metais baigė Eržvilko progimnaziją, 1940 metais Raseinių gimnaziją, 1946 metais Vilniaus universitetą.

Jonas Kubilius yra habilituotas matematikos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Matematikos fakulteto Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros įkūrėjas ir šios katedros profesorius, Lietuvos Mokslų akademijos tikrasis narys, Greifsvaldo, Prahos, Latvijos ir Zalcburgo universitetų garbės daktaras, Lietuvos matematikų draugijos prezidentas.

Mokslo pasaulyje gerai žinomi akademiko parengti leidiniai, vadovėliai aukštųjų mokyklų studentams, uždavinynai, keli šimtai mokslinių ir publicistinių straipsnių.

Nuo 1958 iki 1991 metų Jonas Kubilius ėjo atsakingas Vilniaus universiteto rektoriaus pareigas. Jis buvo jauniausias ir ilgiausiai šias pareigas ėjęs aukštosios mokyklos vadovas. Per jo vadovavimo laikotarpį Vilniaus universitete buvo parengta per 60 tūkstančių specialistų.

Jonas Kubilius visą gyvenimą aktyviai dalyvavo šalies visuomeninėje politinėje veikloje. 1959–1979 m. jis – LTSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas, 1979–1989 m. – TSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatas, 1989–1990 m. – TSRS liaudies deputatas, 1992–1996 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys.

Jono Kubiliaus veikla ir gyvenimo nuopelnai buvo įvertinti aukščiausiais valstybiniais apdovanojimais, premijomis, garbės vardais. Už savo mokslinius darbus jis du kartus tapo Lietuvos valstybinės premijos laureatu. 1993 metais Lietuvos Respublikos Prezidentas apdovanojo Joną Kubilių Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi. 2006 metais Jonas Kubilius tapo Santarvės fondo laureatu, jam buvo įteiktas ordinas „Už santarvės puoselėjimą“. Tais pačiais metais Jonui Kubiliui buvo suteiktas Vilniaus miesto Garbės piliečio vardas.

Įvertindama išskirtinius kraštiečio Jono Kubiliaus nuopelnus Lietuvos Respublikai ir pasauliniam mokslui, Jurbarko rajono savivaldybė suteikė jam Jurbarko rajono Garbės piliečio vardą.

Jonas Kubilius mirė 2011 m. spalio 30 d. Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-14, 11:38:39