Prof. dr. Volfgangas fon Štetenas

Prof. dr. Volfgangas fon Štetenas gimė 1941 m. sausio 22 d. Vokietijoje. 1961–1964 m. studijavo ekonomiką Kiolne, tapo savarankišku verslininku. 1972 m. baigė studijas, tapo teisės mokslų daktaru, studijavo verslo vadybą, dirbo teisėju Elvangeno, Langenburgo, Krailshaimo, Bad Mergenthaimo teismuose. Nuo 1985 metų dėstė teisę Heilbrono aukštojoje prekybos ir ekonomikos mokykloje. Prof. dr. Volfgangas fon Štetenas buvo įvairių visuomeninių organizacijų nariu, vadovu, nuo 1958 metų priklausė krikščionių demokratų partijai. 26 metus jis buvo Künzelsau miesto tarybos, 15 metų – Hohenlohės rajono tarybos nariu, nuo 1990 metų buvo renkamas Vokietijos Bundestago (Vokietijos Federacinės Respublikos parlamento) nariu. Bundestage jis buvo CDU/CSU-frakcijos ir įvairių komitetų pirmininku. Profesorius – aktyvus Lietuvos Nepriklausomybės rėmėjas Vokietijoje. Būdamas Bundestago nariu, jis aktyviai domėjosi Lietuvos politine situacija. Po Nepriklausomybės atkūrimo 1991 m. kovo mėnesį jis atvyko į Vilnių, kur buvo susitikęs su Vytautu Landsbergiu, Algirdu Brazausku bei kitais tuometiniais Seimo ir Vyriausybės nariais.

Profesoriaus iniciatyva buvo įkurta Parlamentinė Vokietijos Baltijos valstybių draugų grupė, kuri vėliau tapo Parlamentinių ryšių su Baltijos valstybėmis grupe. Jis ilgą laiką buvo šios grupės pirmininkas, asmeniškai dalyvaudavo tiek priimant, tiek formuojant atitinkamus Vokietijos parlamentinio lygmens sprendimus.

Buvęs ilgametis Vokietijos Bundestago narys ir Bundestago parlamentinės ryšių su Baltijos valstybėmis grupės pirmininkas Volfgangas fon Štetenas aktyviai rėmė Lietuvos Nepriklausomybės įtvirtinimo siekius tarptautiniu lygiu. Garbės konsulas yra apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu ir Sausio 13-osios medaliu. Lietuvos garbės konsulas iki šiol aktyviai domisi Lietuva, jos politiniu gyvenimu ir išlieka aktyviausiu Lietuvos rėmėju Vokietijoje.

Prof. dr. Volfgangas fon Štetenas pirmą kartą į Jurbarką atvyko 1992 m., tuometinio Seimo nario Antano Račo kvietimu. Nuo to laiko jis nuolat čia lankosi, teikia jurbarkiečiams visokeriopą paramą. Profesoriaus pastangų dėka nuo 1992 m. beveik tūkstančiui jaunuolių iš Jurbarko ir Kelmės rajonų buvo sudaryta galimybė atlikti praktiką pas ūkininkus Vokietijoje, studijuoti Krailshaimo žemės ūkio mokykloje. 

Profesorius daug prisidėjo užmezgant Jurbarko ir Krailshaimo savivaldybių ryšius. Šių pastangų rezultatas – 2000 metais pasirašyta bendradarbiavimo sutartis. Nutarta bendradarbiauti kultūros, sporto, ūkio, komunalinio aptarnavimo ir kitose srityse, vykdyti jaunimo mainų programas.

Suteikti profesoriui dr. Volfgangui fon Štetenui Jurbarko rajono Garbės piliečio vardą pasiūlė Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla, Jurbarko kultūros centras, Lietuvos Samariečių Jurbarko krašto bendrija, Lietuvos Evangelikų Liuteronų bažnyčios Jurbarko parapija ir Krailshaimo bičiulių klubas.

Jurbarko ir Krailshaimo savivaldybėms pasirašius bendradarbiavimo sutartį, atsirado galimybė dideliam būriui jurbarkiečių, Jurbarko kultūros centro, Antano Sodeikos meno mokyklos, saviveiklininkų kolektyvams kasmet aplankyti Krailshaimą, užmegzti glaudžius ryšius su kolegomis, keistis mokinių ir saviveiklininkų delegacijomis. Jurbarkiečiams nuvykus į Krailshaimą, prof. dr. Volfgangas fon Štetenas juos visada svetingai priima savo pilyje.

Profesoriaus dėmesio yra sulaukusi ir Jurbarko evangelikų liuteronų parapija. Statomai bažnyčiai jis ne tik suteikė finansinę paramą, bet ir padėjo užmegzti kontaktus su kitomis parapijomis Vokietijoje, kurios perėmė šios bažnyčios statybą. Nemažai pagalbos prof. dr. Volfgangas fon Štetenas yra suteikęs ir vis dar teikia samariečių labdaros valgyklai. Pagalba organizuota ir „vilko vaikams“, surengta nemažai susitikimų, padėta rūpinantis jų pensijomis.

Garbės piliečio vardą prof. dr. Volfgangui fon Štetenui savivaldybės Taryba suteikė 2016 m. balandžio 21 d., įvertindama jo didelius nuopelnus Lietuvai, ilgametį bendradarbiavimą ir nuolatinę paramą Jurbarko kraštui. 

Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-14, 12:01:04