Antanas Kazakevičius

ANTANAS JUOZAS KAZAKEVIČIUS

Antanas Juozas Kazakevičius gimė 1939 m. gegužės 24 d. 1957 metais baigė Kazlų Rūdos vidurinę mokyklą, 1962 metais – Lietuvos veterinarijos akademiją. Savo profesinę veiklą Antanas Juozas Kazakevičius pradėjo Kalvarijos valstybinėje veislininkystės stotyje, čia dirbo veterinarijos gydytoju. Vėliau – Jurbarko veterinarijos stoties vyriausiuoju bakteriologu, veterinarijos laboratorijos direktoriumi, kolūkio vyriausiuoju veterinarijos gydytoju. 1972 m. Antanas Juozas Kazakevičius paskiriamas Jurbarko veterinarijos laboratorijos direktoriumi, 1974 m. – Jurbarko veislininkystės stoties direktoriumi, 1987 m. – Raudonės kolūkio pirmininku.

1990 m. paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, Antanas Juozas Kazakevičius buvo išrinktas į Jurbarko rajono tarybą. Tarybos nariai patikėjo jam Tarybos pirmininko pareigas. Šią nelengvą užduotį sudėtingu istorijos virsmo laikotarpiu jis garbingai vykdė visą kadenciją – iki 1995 metų pavasario. Savivaldybės Tarybos nariu Antanas Juozas Kazakevičius buvo renkamas nuolat. Jis nuoširdžiai atstovauja savo rinkėjų interesams, savivaldybės Tarybos nario veiklai negailėdamas nei laiko, nei energijos. Antanas Juozas Kazakevičius yra buvęs Kontrolės komiteto bei Etikos komisijos pirmininku, 2008–2009 m. ėjo savivaldybės mero patarėjo pareigas.

Ypač dideli Antano Juozo Kazakevičiaus nuopelnai socialinėje srityje. 1992 metais įsteigus Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendriją, jis buvo aktyvus šios bendrijos narys, o 2000 metais buvo išrinktas bendrijos pirmininku. Vykdydamas šias visuomenines pareigas, Antanas Juozas Kazakevičius deda daug pastangų teikiant įvairias socialines paslaugas rajone. Jo vadovaujama Samariečių bendrija yra įsteigusi jau antrą dešimtmetį Jurbarke sėkmingai veikiančią labdaros valgyklą, kurioje nuolat maitinami socialiai remtini asmenys, taip pat vaikų dienos centrus. Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija nuolat rengia ir teikia projektus, vykdo įvairias skurdą rajone mažinančias programas.

Dėl aktyvios visuomeninės veiklos Antanas Juozas Kazakevičius yra gerbiamas Jurbarko rajono žmonių, gyventojai jį pažįsta, dažnai kreipiasi pagalbos ir patarimo. Jo vadovaujamos Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos veikla yra vertinama Lietuvoje ir užsienyje.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-11-27, 11:00:59