Techninės apžiūros ir dokumentų valdymas žemės ūkio technikai

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą

Paslaugos aprašymas Techninė apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant į traktorių buvimo vietą, siekiant vienoje vietoje patikrinti kuo didesnį traktorių kiekį. Tuo tikslu savivaldybė sudaro ir viešai paskelbia techninių apžiūrų grafikus.
Prašymą dėl techninės apžiūros ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimo, registracijos duomenų keitimo, registracijos liudijimo dublikato išdavimo, išregistravimo ar pranešimo apie pardavimą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroniniu būdu prisijungus prie www.jurbarkas.lt
(žr. Paslaugos-Elektroninės paslaugos).

Atliekant techninę apžiūrą ne pagal grafiką, mokama papildoma įmoka, lygi 5,70 eurų.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Žemės ūkis – technikos registravimas
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS
Paslaugos vadovas Martynas Kursevičius tel. +370 615 12 386   tel. mob. +370 615 12 386
Paslaugos vykdytojas Povilas Kazėnas tel. +370 614 11 736
Prašymo forma (-os) Prašymas
Pranešimas
Aprašymas interesantui Traktoriaus savininkas (valdytojas) pateikia šiuos dokumentus:
traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių;
traktoriaus registracijos dokumentą;
dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
tais atvejais, kai atliekama traktoriaus, kuriame sumontuotas didesnės kaip 1 t keliamosios galios strėlinio tipo kranas (toliau – kėlimo įrenginys), techninė apžiūra, pateikiama pažyma apie kėlimo įrenginio įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre ir įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išduota kėlimo įrenginio techninės būklės tikrinimo išvada, patvirtinanti, kad jis yra tinkamas saugiai naudoti.

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros atliekamos kas dveji metai. Techninė apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant į traktorių buvimo vietą.
Traktorius į techninę apžiūrą pateikiamas švarus, be prikabintų mašinų.

Reglamentuojantys teisės aktai 1. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Bankas AB bankas Swedbank
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 53094
Paslaugos kaina Valstybinė rinkliava už paslaugą:
1. jei atliekama ne pagal grafiką iš viso (su papildoma 9,90 eurų įmoka):
1.1. priekabai - 15,40 eurų;
1.2. traktorius - 16,70 eurų.
2. jei atliekama pagal grafiką:
2.1. priekabai - 5,50 eurai;
2.2. traktoriui - 6,80 eurai.
Informacija Informaciją teikia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Povilas Kazėnas ,
tel. +370 447 70 208, e. p. [email protected].
Informacija atnaujinta 2020-10-21 11:06:37
Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-07, 13:08:44