Gyvenamosios vietos deklaravimas

GYVENAMOSIOS PATALPOS SAVININKAS (BENDRATURČIAI) AR JO (JŲ) ĮGALIOTAS ASMUO, NORINTIS PANAIKINTI NETEISINGUS ASMENS DEKLARUOTOS GYVENAMOSIOS VIETOS DUOMENIS, TURI PATEIKTI:

GYVENAMOSIOS PATALPOS SAVININKAS (BENDRATURČIAI) AR JO (JŲ) ĮGALIOTAS ASMUO, NORINTIS PANAIKINTI NETEISINGUS ASMENS DEKLARUOTOS GYVENAMOSIOS VIETOS DUOMENIS, TURI PATEIKTI:

1. gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčio) arba jo (jų) įgalioto asmens užpildytą prašymą (formą);

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas arba tapatybės kortelė, leidimas gyventi);

3. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas);

4. kai į deklaravimo įstaigą kreipiasi įgaliotas asmuo – teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą bei savininko (bendraturčių) ir savo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

5. faktą, kad asmens gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys yra neteisingi, patvirtinančius dokumentus: dviejų asmenų (pvz. kaimynų) parašai ant prašymo, arba daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininko raštiškas patvirtinimas, kad minimas asmuo negyvena nurodytu adresu, arba gyvenamosios patalpos pirkimo–pardavimo sutartį (kai prašoma panaikinti buvusių gyvenamosios patalpos savininkų, jų šeimos narių ar kitų asmenų, deklaravusių savo gyvenamąją vietą iki pareiškėjui įsigyjant gyvenamąją patalpą, neteisingus gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis);

6. kai kreipiamasi dėl buvusio sutuoktinio neteisingų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo papildomai pateikiamas ištuokos liudijimas (akto išrašas) bei teismo sprendimas.

Prašymai ir papildomi dokumentai pateikiami:

  • atvykus į Teisės ir civilinės metrikacijos skyrių (Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas)
  • prisijungus prie Registrų centro savitarnos sistemos;
  • paštu – Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui adresu Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas;
  • el. paštu – [email protected];
  • Tel. informacijai (8 679) 90842.

Pastaba. Kaimo teritorijų gyventojai kreipiasi į seniūniją, pagal savo gyvenamąją vietą

 

INFORMACIJA DĖL GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KARANTINO LAIKOTARPIU

Karantino metu gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu. 
 

1. Informacija ir konsultacijos gyventojams teikiami el. paštu [email protected] arba telefonu 8 679 90842.
 

2. Prireikus paslaugų, jas galite užsakyti:

per el. sistemą www.epaslaugos.lt arba www.jurbarkas.lt

raštus galite teikti el. paštu [email protected]

siųsti paprastu paštu, adresu Dariaus ir Girėno g. 96, 74187 Jurbarkas.

Raginame visuomenę susilaikyti nuo prašymų, kurie gali būti pateikti pasibaigus karantinui.

3. Užsakyti dokumentai bus siunčiami Jūsų nurodytu el. pašto adresu arba pasirašyti el. parašu ir išsiųsti el. būdu, arba dokumentų originalai bus siunčiami Jūsų nurodytu gyvenamosios vietos adresu Lietuvoje.

4. Pažymas apie gyvenamąją vietą galima užsisakyti www.jurbarkas.lt – paslaugos – elektroninės paslaugos – gyvenamosios vietos deklaravimas – pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas – užsakyti paslaugą.

Atsakingi asmenys:

Jurbarko miesto gyventojams:

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Kravčenkienė,

Dariaus ir Girėno g. 96, LT - 74187 Jurbarkas,

tel. 8 679 90842, el. p. [email protected]

Eržvilko seniūnija:

Seniūnijos seniūno pavaduotoja Andra Simonovienė

Ryto aikštė 1, Eržvilkas, LT - 74285 Jurbarko r.

 tel. (8 447) 43 144, el. p. [email protected]

Girdžių seniūnija:

Seniūnijos seniūno pavaduotoja Romutė Kačiušienė

Mokyklos g. 1, Girdžiai, LT - 74254 Jurbarko r.

tel. (8 447) 49 923, el. p. [email protected]

Jurbarkų seniūnija:

Seniūnijos seniūno pavaduotoja Neringa Lendraitienė

Mokytojų g. 2, Jurbarkai, LT-74205 Jurbarko r.

tel. (8 447) 71 362, e. p. [email protected]

Juodaičių seniūnija:

Seniūnijos seniūnė Alvina Bunikienė

Liepų g. 1, Juodaičių k., LT - 74379 Jurbarko r.

tel. (8 447) 44 142, el. p. [email protected]

Raudonės seniūnija:

Seniūnijos seniūno pavaduotoja Ligita Simonaitienė

Kaštonų g. 2, Raudonė, LT - 74454 Jurbarko r. 

tel. (8 447) 45323, el. p. [email protected] 

Seredžiaus seniūnija:

Seniūnijos seniūno pavaduotoja Milda Vaičiuškienė

Neringos g. 6, Seredžius, LT - 74424 Jurbarko r.

tel. (8 447) 42 339,el.p. [email protected]

Skirsnemunės seniūnija:

Seniūnijos seniūno pavaduotoja Raminta Greičiuvienė

Nemuno g.33, Skirsnemunės k., LT - 74486 Jurbarko r.

tel. (8 447) 47 131, el. p. [email protected]

Smalininkų seniūnija:

Seniūnijos seniūno pavaduotoja Gražina Butkevičienė

Nemuno g. 54, Smalininkai, LT - 74223 Jurbarko r.

tel. (8 447) 56 268, el. p. [email protected]

Veliuonos seniūnija:

Seniūnijos seniūno pavaduotoja Džilda Šneiderienė

A. Juškos g. 1, Veliuona, LT - 74442 Jurbarko r.

tel. (8 447) 42 623, el. p. [email protected]

Viešvilės seniūnija:

Seniūnijos seniūno pavaduotoja Reda Šašienė

Klaipėdos g. 63, Viešvilės mstl., LT - 74233 Jurbarko r.

tel. (8 447) 49328, el. p. [email protected]

Šimkaičių seniūnija:

Seniūnijos seniūno pavaduotoja Jolanta Zikienė

Liepų g. 2, Šimkaičių mstl., LT - 74337 Jurbarko r.

tel. (8 447) 41 317, el. p. [email protected]

Atmintinė

2016 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas įpareigojo asmenis, įtrauktus į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (registruotus „prie savivaldybės“) iki 2018 m. sausio 1 d. deklaruoti faktinę gyvenamąją vietą – t. y. nurodyti, kokiu konkrečiu adresu jie gyvena. Daugiau informacijos apie gyvenamosios vietos deklaravimą rasite atmintinėje.

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ 

Paskutinį kartą redaguota: 2023-11-28, 15:22:49