Pagalbos į namus paslaugos skyrimas

Pagalbos į namus paslaugos skyrimas

Paslaugos aprašymas Pagalbos į namus paslaugos – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Pagalbos į namus gavėjai - suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).
Teikimo vieta - asmens namuose.
Teikimo trukmė/dažnumas - iki 10 val. per savaitę.
Paslaugos sudėtis - informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų tarnybų) arba maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis asmens higiena ir kt.), lydėjimas į įvairias įstaigas, kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose.
Paslaugos kategorija Socialinė parama – socialinės paslaugos
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 14 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas
Atsakingas dalinys SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Laima Gardauskienė tel. +370 447 70 182
Paslaugos vykdytojas Kristina Povilaitienė tel. +370 447 70 180
Prašymo forma (-os) Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas
Asmens (šeimos) registracijos kortelė
SP1 forma
SP2 forma
Prašymas paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 įsakymas "Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. Nr. A1-183 įsakymas "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo"
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94 įsakymas "Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
5. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo"
6. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. Nr. T2-180 sprendimas "Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Jurbarko rajone tvarkos"
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas VšĮ Jurbarko socialinių paslaugų centras
Bankas AB DnB NORD
Sąskaitos numeris LT414010044300091512
Paslaugos kaina MOKĖJIMAS UŽ SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ (PAGALBĄ Į NAMUS):
1. Pagalbos į namus paslaugos kaina apskaičiuojama prie socialinio darbuotojo padėjėjo atlyginimo (8,0 koeficientas BMA dydžiais) pridėjus darbdavio mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos dalį ir 10 procentų priedą paslaugos teikimo ir administravimo išlaidoms kompensuoti.
2. Nustatant asmens (šeimos) mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas dydį, atliekamas asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimas.
3. Asmeniui (šeimai) socialinės priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai:
3.1. teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą,
3.2. kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už VRP (valstybės remiamų pajamų) dvigubą dydį,
3.3. rizikos grupės asmenims (šeimoms), kurios yra įtrauktos į VTAS rizikos šeimų apskaitą,
3.4. krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, socialinė priežiūra 3 pirmąsias kalendorines dienas gali būti teikiama nemokamai, šį faktą užfiksuojant artimiausiame Socialinių paslaugų skyrimo komisijos posėdyje.
4. Mokėjimo už socialinę priežiūrą dydis asmeniui (šeimai) neturi viršyti 20 procentų asmens (šeimos) pajamų.
5. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį.
6. Už socialinės priežiūros paslaugas asmenys (šeimos), kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už VRP dvigubą dydį, pagalbos į namus paslaugos yra mokamos.
7. atsižvelgiant į asmens (šeimos) gyvenimo sąlygas bei asmens (šeimos) pajamas, asmuo (šeima), gaunanti socialinės priežiūros paslaugas, turi teisę kreiptis į Socilainių paslaugų teikimo komisiją dėl socialinės priežiūros paslaugos valandos kainos sumažinimo:
7.1. jei pajamos yra nuo 2 iki 2,5 VRP dydžio - iki 80 procentų valandos paslaugos kainos;
7.2. jei pajamos yra nuo 2,5 iki 3 VRP - iki 50 procentų valandos paslaugos kainos;
7.3. jei pajamos yra nuo 3 iki 3,5 VRP - iki 20 procentų valandos paslaugos kainos.
8. Už papildomas pagalbos į namus paslaugas (aplinkos tvarkymas prie gyvenamojo namo, langų išvalymas, kilimų, kiliminių dangų, patiesalų išvalymas, krosnių valymas, šviestuvų išvalymas, daržovių žiemai nupirkimas, daržų, sodų priežiūra, malkų tvarkymas, vaikų priežiūra dienos metu, suaugusiųjų priežiūra nakties metu, laidojimo paslaugos) visi paslaugų gavėjai, nepriklausomai nuo gaunamų pajamų, moka 100 procentų paslaugos valandos kainos.
9. Administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens įsakymu, Socialinių paslaugų teikimo komisijos teikimu asmuo (šeima) gali būti atleidžiamas nuo mokesčio už socialinę priežiūrą arba šis mokestis sumažinamas.
Informacija

Išsami informacija teikiama seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą arba
Socialinės paramos skyrius
Dariaus ir Girėno g. 96,
74187 Jurbarkas
Socialinių išmokų specialistė
Kristina Povilaitienė,
el. p. [email protected]

Jurbarko rajono seniūnijų socialiniai darbuotojai:
Eržvilko seniūnija:
Algytė Greičiuvienė
tel. +370 447 43 144, el. p. [email protected]


Girdžių seniūnija:
Kristina Butkienė
tel. +370 447 49 923, el. p. [email protected]


Juodaičių seniūnija:
Eugenija Ragaliauskienė,
tel. +370 447 44 142, el. p. [email protected]


Jurbarko miesto seniūnija:
Renata Vasiliauskienė
Ingrida Būdvytytė
Gitana Jocaitienė
Aistė Rimkevičiūtė
Raisa Meržvinskienė
tel. +370 447 55 702, el. p. [email protected]


Jurbarkų seniūnija:
Irma Gerasimovienė
tel. +370 447 71 362, el. p. [email protected]


Raudonės seniūnija:
Jūratė Gerulaitienė
tel. +370 447 45 323, el. p. [email protected]


Seredžiaus seniūnija:
Vaidutė Jankūnienė
tel. +370 447 42 339, el. p. [email protected]


Skirsnemunės seniūnija:
Kristina Butkienė
tel. +370 447 47 131, el. p. [email protected]


Smalininkų seniūnija:
Žiedūna Klimaitienė
tel. +370 447 56 268, el. p. [email protected]


Šimkaičių seniūnija:
Egidijus Petryla
tel. +370 447 41 317, el. p. [email protected]


Veliuonos seniūnija:
Eugenija Ragaliauskienė
tel. +370 447 42 623, el. p. [email protected]


Viešvilės seniūnija:
Donata Rimkienė
tel.+370 447 49 328, el. p. [email protected]

Informacija atnaujinta 2020-10-05 13:45:24
Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-07, 13:14:13