2023 METAIS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖJE ATLIEKAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ SĄRAŠAS (118.6 kb), LR Žemės ūkio ministerijos kasmet skiriamos lėšos. 

                                                                        
 

Atmintinė kontrolinėms

geodezinėms

nuotraukoms pateikti

(išpildomosios)

   Melioracijos teisės aktai   Melioracijos žemėlapiai    

Melioracijos statiniai

Jurbarko r.

 

  Prašymai melioracijos remontui (rekonstrukcijai), techninėms sąlygoms projektuojant melioruotoje žemėje ar melioracijos planų esančių Jūsų sklype gavimui:  
                 
   

Melioracijos statinių remontas 

Melioracijos statinių remontui ir rekonstrukcijai žemės savininkai ar naudotojai pateikia šiuos dokumentus:

 1) prašymą;
2) žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją);
3) žemės sklypo planą M 1:10000 arba M 1:5000 (kopiją). 

Daugiau informacijos skaitykite čia.

 
 

 

 

 

             
     

Projektavimas melioruotoje žemėje

 Keliai, geležinkeliai, požeminės komunikacijos, dujotiekiai, elektros tiekimo, ryšių linijos, tiltai, vandens pralaidos ir kiti statiniai bei įrenginiai arba įveisiant mišką melioruotoje žemėje Lietuvos Respublikoje melioruotoje žemėje projektuojami tik gavus nustatyta tvarka išduotas technines sąlygas. 

 Projektuojant statinius melioruotoje žemėje, techninėms sąlygoms gauti reikia pateikti šiuos dokumentus:

 1) nustatytos formos prašymą;
2) žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantį dokumentą (arba jo patvirtintą kopiją);
3) planuojamos statybos ribų planą M 1:2000 su jame pažymėtais esamais ir projektuoajmais statiniais ir žemės sklypų naudotojų ribomis.

 Daugiau informacijos skaitykite čia.

 
                 
     

Techninių dokumentų (melioracijos planų) pateikimas melioruotos žemės savininkams

 Melioruotos žemės savininkas ar kitas naudotojas teikia savivaldybės administracijai prašymą išduoti techninius dokumentus apie jų žemėje esančius melioracijos statinius.

 Pateikti reikia šiuos dokumentus:

 1) prašymą;

2) dokumentai, patvirtinantys naudojimosi žeme faktą;

3) nusausintos žemės sklypo planai masteliu 1:10000.

 Prašymas ir kartu teikiami dokumentai gali būti pateikiami ir elektroninėmis priemonėmis, tam naudojami Gyventojų registro, Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro duomenys.

 
 

 

 

             
  Pastaba. Teikiant prašymą elektroniniu būdu, prašymas su pridedamais dokumentais turi būti pasirašytas saugiu (galiojančiu) elektroniniu parašu.  

Jurbarko rajono melioracijos statinių ir vykdomų bei numatomų vykdyti melioracijos darbų žemėlapiai

              
     

Nuoroda į žemėlapį: https://tinyurl.com/49wzu4c2

  Nuoroda į žemėlapį: https://tinyurl.com/2p8pew6u 

Atsakingi melioracijos specialistai: 

Martynas Kursevičius – skyriaus vedėjas, tel. +370 447 70 205, el. paštas [email protected] 

Vincentas Pocius        – vyresn. specialistas melioracijai, tel. +370 447 70 194, mob. tel. +370 615 32 495, el. paštas [email protected] 

Akvilė Bialoglovytė - vyresn. specialistė melioracijai, tel. +370 44770 194, mob. tel. +370 685 06 995, el. paštas [email protected]

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-12, 15:26:21