Žemės sklypai investicijoms

Žemės sklypai investicijoms

Jurbarko rajono savivaldybės taryba 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T2-194 „Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esančių valstybinės kitos paskirties žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei“ (Jurbarko miesto bendrojo plano ištrauka 17 skl.) ir 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-58 „Dėl prašymo perduoti Jurbarko miesto teritorijoje esančius valstybinės kitos paskirties žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei“ (6 Jurbarko miesto bendrojo plano ištrauka 6 skl.) nusprendė prašyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės perduoti valstybei nuosavybės teise priklausančius kitos paskirties žemės sklypus, esančius Jurbarko mieste, patikėjimo teise valdomus Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Jurbarko rajono savivaldybei viešosios paskirties rekreacijai ir poilsiui bei ūkinei komercinei veiklai.
 

Nutarimo projektas dėl pirmųjų 17-os žemės sklypų suderintas su Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
 

Jurbarko rajono savivaldybė, perėmusi patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus, galės juos išnuomoti aukciono būdu teisės aktų nustatyta tvarka. Taip sukurdama palankią aplinką ūkinei komercinei veiklai, sudarytos sąlygos privačioms investicijoms pritraukti, mažinamas nedarbas Jurbarko rajono savivaldybėje ir sukurtos naujos darbo vietos.
 

Valstybinės žemės nuomos aukcioną elektroninėje erdvėje vykdo Valstybės žemės fondas. Šiame aukcione turi teisę dalyvauti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai, juridiniai asmenys ir kitos užsienio organizacijos.

SUFORMUOTŲ LAISVŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ JURBARKO MIESTE LENTELĖ

 

Eil. Nr.

Sklypo adresas

Schema 

Teritorijų planavimo dokumentai
 

Paskirtis, naudojimo būdas

Sklypo plotas,
 
ha

1.

    Barkūnų g. 72, Jurbarko m.
 

    Teritorijoje planuojama įrengti stovyklavietes, sporto aikšteles. Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų nėra. Numatomas elektros atvedimas iki sklypo. Sklypas skirtas sezoninės stovyklavietės įrengimui. Sklypas yra Mituvos ir Nemuno upių apsuptyje.

 1. Barkūnų g. 72 DP

 

Kita

Rekreacinės teritorijos

3.1896

2.


    Barkūnų g. 11, Jurbarko m.

   Šiame sklype konkrečių pastatų išdėstymą reiktų spręsti rengiant techninį projektą ir jį derinti su atitinkamomis valstybinės priežiūros institucijomis. Užstatymo tipas – atskirai stovintys pastatai. Į sklypą patenkama iš esamos Barkūnų gatvės. Remiantis Jurbarko miesto bendruoju planu numatomas želdinių kiekis daugiau nei 50 proc. Techninio projekto metu bus numatoma tikslios želdinių vietos ir kiekiai. Inžineriniai tinklai – jų prijungimas bus sprendžiamas techninio projekto rengimo metu. Planuojamos teritorijos ribose yra nutiesti vandentiekio skirstomieji buitinių ir lietaus nuotekų tinklai. Detaliuoju planu numatoma vietinio šildymo, vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų prijungimo ir elektros atvedimo iki sklypo galimybė. Teritoriją kerta 10 KV elektros linija, kurią detaliuoju planu numatoma perkelti. Žemės sklypo dalis yra Mituvos upės šlaitas
 


 2. Barkūnų g. 11 DP

Kita

Rekreacinės teritorijos

3.4782

3.


    Muitinės g. 36, Jurbarko m.

Žemės sklypas apribotas Muitinės gatve ir Mituvos upe Jurbarko mieste. Į sklypą patenkama iš Muitinės gatvės esamos nuovažos. Remiantis Jurbarko miesto bendruoju planu numatomas želdinių kiekis daugiau nei 50 proc. Techninio projekto metu bus numatoma tikslios želdinių vietos ir kiekiai. Teritorijoje yra nutiesti vandentiekio skirstomieji tinklai. Detaliuoju planu numatoma vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų prijungimo galimybė. Šilumos tiekimo ir elektros tinklų nėra, tačiau detaliuoju planu numatoma vietinio šildymo ir elektros atvedimo iki sklypo galimybė. Teritoriją kerta ryšių kabelių linija. Žemės sklypas yra ypatingai patrauklaus kraštovaizdžio, kadangi jį iš trijų pusių supa Mituvos upė.


 3. Muitinės g. 36 DP

Kita

Rekreacinės teritorijos

4.4369

4.

   Lauko g. 19, Jurbarko m.

   Greta sklypo yra vandentiekio, nuotekų, elektros tinklai, Jurbarko miesto rytinis apvažiavimas.


 4. Lauko g. 19 DP

Kita

Visuomeninės paskirties teritorijos

Komercinės paskirties objektų teritorijos

0.6283

5.

   Dariaus ir Girėno g. 125, Jurbarko m.

   Greta sklypo yra vandentiekio, nuotekų, elektros tinklai, degalinė. 5.6. Dariaus ir Girėno g. 125.127 DP

Kita

Komercinės paskirties objektų teritorijos

0.2665

6.

  Dariaus ir Girėno g. 127, Jurbarko m.

  Greta sklypo yra vandentiekio, nuotekų, elektros tinklai, degalinė.


 

5.6. Dariaus ir Girėno g. 125.127 DP

Kita

Komercinės paskirties objektų teritorijos

0.2711

7.


 P. Paulaičio g. 17A, Jurbarko m.

2017 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 990 perduotas Jurbarko rajono savivaldybei

Žemės sklypo nuomos aukcionas paskelbtas VĮ Valstybės žemės fondo tinklalapyje

Aukciono dalyvių registracijos pabaiga 2018-04-18 09:00

Greta sklypo praeina dujotiekio, vandentiekio, nuotekų, elektros, lietaus nuotekų tinklai. Netoliese yra elektros transformatorinė.
 

7. Paulaičio g. 17A DP

Nuorada

Kita

Komercinės paskirties objektų teritorijos

2.3400

8.

   Statybininkų g. 2F, Jurbarko m.

Žemės sklypas yra išvalytas, panaudojant ES lėšas pagal projektą „Buvusios kuro bazės Jurbarko miesto pramonės teritorijoje sutvarkymas.“ 

 


 8. Statybininkų g. 2F BP

Kita

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

2.0396

9.

   Muitinės g. 32C, Jurbarko m. 9. Muitinės g. 32C DP

Kita

Komercinės paskirties objektų teritorijos

0.1363

10.

   Muitinės g. 34A, Jurbarko m. 10. Muitinės g. 34A DP

Kita

Komercinės paskirties objektų teritorijos

0.3304

11.

   Muitinės g. 22B, Jurbarko m. 11. Muitinės g. 22B DP

Kita

Komercinės paskirties objektų teritorijos

0.2847

12.

   Muitinės g. 14A, Jurbarko m. 12. Muitinės g. 14A DP

Kita

Komercinės paskirties objektų teritorijos

0.5215

13.

   Pramonės g. 4A, Jurbarko m. 13. Pramonės g. 4A DP

Kita

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

0.9059

14.

   Pramonės g. 2B, Jurbarko m. 14. Pramonės g. 2B DP

Kita

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

2.0455

15.

   Muitinės g. 1K, Jurbarko m. 15. Muitinės g. 1K DP

Kita

Komercinės paskirties objektų teritorijos

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

1.4363

16.

   Vytauto Didžiojo g. 53C, Jurbarko m.
 16. Vytauto Didžiojo g. 53C DP

Kita

Komercinės paskirties objektų teritorijos

0.3271

17.

   Nemuno g. 4., Jurbarko m.

   Sklypas yra prie Mituvos ir Nemuno upių santakos. 17. Nemuno g. 4 DP

Kita

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

0.8500

18.

   
   Nemuno g. 2., Jurbarko m.

   Galima statyti prieplaukos pastatą. Sklype yra įrengta stacionari prieplauka.
  18. Nemuno 2 SP

Kita

Rekreacinės teritorijos

1.3956

19.

   Nemuno g. 6, Jurbarko m.

 

Kita

Rekreacinės teritorijos

3.5622

20.

   Vydūno g. 6A, Jurbarko m. 20. Vyduno 6A DP

Kita

Rekreacinės teritorijos

0.1313

21.

   Nemuno g. 7, Jurbarko m.

 
               

Kita

Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos

0.2503

22.

   Nemuno g. 8, Jurbarko m. 22. Nemuno 8 kadastriniai

Kita

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

0.4900

23.

   Nemuno g. 14, Jurbarko m. 23. Nemunoo 14 kadastriniai

Kita

Rekreacinės teritorijos

1.9178

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-12, 10:43:11