PASKIRSTYTOS LĖŠOS JAUNIMO VEIKLOMS IR INICIATYVOMS FINANSUOTI

2023 05 18

Jurbarko rajono savivaldybės Jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų projektų vertinimo komisijos posėdyje buvo apsvarstytos 8 paraiškos. Komisija nusprendė patenkinti visas paraiškas ir skirti 3 900 Eur finansavimą. Programoje numatytos veiklos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų.
 
Visa informacija pateikiama lentelėje: 

Eil. Nr.

Projekto teikėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skiriamas finansavimas (Eur)

1.

Asociacija „Jurbarkas gyvas“

„Savanorių mokymai“

700,00

2.

Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija

„Vaikų vasaros stovykla „atostogAUK“

300,00

3.

Neformali Jurbarko jaunųjų policijos rėmėjų grupė

„Kartu mes – stipresni – 2“

500,00

4.

Jurbarko AJC jaunimo neformali grupė „Stiprūs  kartu“

„Pažink savo kraštą“

 

400,00

5.

Neformali jaunimo grupė „Bele Kas“

„Velkam“ (Welcome), vasara“

450,00

6.

Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga

„Žurnalo leidimas“

1 000,00

7.

Smalininkų savanorių grupė „Šūlės vaiduoklis“

Miuziklas „Švelnukų šaly“

400,00

8.

Smalininkų jaunimo neformali grupė „Žemyn galva“

„Kitokie pokalbiai“ 

150,00

 

 

Eglė Mazur
Jurbarko r. sav. administracijos
Vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-21 08:58:12