PROJEKTAS „UGDYMO PRIEMONĖS MOKYKLOMS“

2024 06 05

Jurbarko rajono savivaldybės administracija dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros vykdomos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ veiklos „Gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis“ projekte „Ugdymo priemonės mokykloms“ partnerio teisėmis apsisprendė 2023 m. gruodžio mėnesį. Tam buvo pritarta Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-376 „Dėl pritarimo dalyvauti „Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ projekte „Ugdymo priemonės mokykloms“ partnerio teisėmis“.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos bendrojo finansavimo lėšomis, savivaldybės finansavimo nereikės.

Projekto tikslas – gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis. Įgyvendinant Projektą, bus parengtos Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimo standarto rekomendacijos, valstybės ar savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių, bus aprūpintos kompiuteriais, jų įkrovimo dėžėmis, gamtos ir technologijų dalykams mokyti skirtomis priemonėmis ir įranga.

Projekte dalyvauja šios savivaldybės mokyklos:

  • Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija;
  • Jurbarko Naujamiesčio progimnazija;
  • Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija.

Jurbarko rajono savivaldybės administracija ir Nacionalinės švietimo agentūra pasirašė Jungtinės veiklos sutartį įgyvendinant 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ projektą „Ugdymo priemonės mokykloms“. Pagal sutartį projekte dalyvaujančioms savivaldybės mokykloms bus skirta kompiuterių ir gamtos mokslų mokymo priemonių už 284 033 eurus.

Planuojama, kad pirmosios ugdymo priemonės – 84 kompiuteriai ir jų įkrovimo dėžės –Jurbarko mokyklas pasieks dar iki 2024-09-01.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija 

Paskutinį kartą redaguota: 2024-06-27 13:26:16