SAVIVALDYBĖ PASKIRSTĖ LĖŠAS JAUNIMO VEIKLOMS IR INICIATYVOMS FINANSUOTI

2022 05 13

Gegužės 11 d. įvykusiame savivaldybės Jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų projektų vertinimo komisijos posėdyje apsvarstytos 5 paraiškos. Komisija nusprendė patenkinti visas paraiškas ir skirti 2 930,00 Eur finansavimą. Visos programoje numatytos veiklos finansuojamos savivaldybės biudžeto lėšomis. 
Gegužės 12 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu lėšos skirtos šiems jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių projektams finansuoti: 

Eil. Nr.

Projekto teikėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skiriamas finansavimas (Eur)

1.

Asociacija „Jurbarkas gyvas“

Mokymai savanoriams „Savanorystės ugdymas“

730,00

2.

Eržvilko jaunimo neformali grupė „Verdam bulvytę“

„Vasaros atidarymas“ 

500,00

3.

Neformali Jurbarko jaunųjų policijos rėmėjų grupė

„Kartu mes – stipresni“

500,00

4.

Jurbarko jaunimo organizacijų sąjunga

„Bundam!“

700,00

5.

Smalininkų savanorių grupė „Šūlės vaiduoklis“

„Brolis už brolį“

500,00

 

Eglė Mazur
Jurbarko r. sav. administracijos
Vyr. specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė)

Paskutinį kartą redaguota: 2024-03-21 09:15:20