SKELBIAMAS 2024 M. NEVYRIAUSYBINIŲ IR BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSAS

2024 03 01

Kviečiame teikti paraiškas nevyriausybinių organizacijų veiklos projektų rėmimui iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Paraiškas projektų finansinei paramai gauti gali teikti Jurbarko rajono savivaldybėje įregistruotos ir gyventojų poreikius tenkinančios nevyriausybinės organizacijos

Maksimali finansuojamo projekto sumas – 800 Eur.

Nevyriausybinėms organizacijoms finansavimas konkurso būdu gali būti skiriamas iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto šiems tikslams:

  • tiksliniams jų veiklos projektams įgyvendinti;
  • teikiant viešąsias paslaugas reikalingų gebėjimų stiprinimo projektams įgyvendinti;
  • bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymui įgyvendinti;
  • nevyriausybinių organizacijų veiklai stiprinti.

Nevyriausybinė organizacija gali pateikti vieną Paraišką pagal pasirinktą finansavimo priemonę

Nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos, norinčios dalyvauti konkurse, pateikia:

  • nustatytos formos paraišką ir pareiškėjo deklaraciją (1 priedas);
  • juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens;
  • projektą administruojančių asmenų darbinės veiklos aprašymus;
  • kitus dokumentus, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti, jei jie išimtinai susiję su projektu, ar paaiškina kitus reikalaujamus dokumentus.

Pateikiami dokumentai turi būti sunumeruoti, susegti, paskutinio lapo antroje pusėje įrašomas bendras lapų kiekis skaičiumi ir žodžiu, patvirtintas organizacijos antspaudu ir vadovo parašu

Paraiškos rengiamos vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašu

Paraiškos su lydraščiu priimamos iki 2024 m. balandžio 16 d. 15.00 val. Jurbarko rajono savivaldybės priimamajame (adresas Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, 111 kab.) arba siunčiamos skenuotos el. p. [email protected]

Dėl paraiškų pildymo ir kitais organizaciniais klausimais konsultuoja vyresnioji specialistė melioracijai Akvilė Bialoglovytė, el. p. [email protected], mob. tel. +370 685 06 995 (adresas Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, 416 kab.).

Paraiškos, kurios neatitinka apraše nurodytų reikalavimų arba pateiktos po konkurso skelbime nurodytos datos – nesvarstomos

Paskutinį kartą redaguota: 2024-04-24 16:43:43