VISUOMENEI PRISTATYTI 2023–2029 M. TAURAGĖ+ FUNKCINĖS ZONOS STRATEGIJOS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIKSMAI

2024 06 06

Birželio 5 d. Jurbarko rajono savivaldybės mažojoje salėje vyko 2023–2029 m. „Tauragė+“ funkcinės zonos strategijos veiksmų pristatymas visuomenei, kuriame dalyvavo rajono vadovai, savivaldybės įstaigų ir verslininkų organizacijų atstovai.

„Tauragė+“ funkcinę zoną sudarančios Jurbarko rajono, Pagėgių, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybės, 2020 ir 2023 m. savivaldybių tarybų sprendimais, patvirtino bendradarbiavimą šios strategijos pagrindu.
Dalis Strategijoje numatytų veiksmų buvo įgyvendinti pagal projektą ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ 2020–2024 metais, o prasidėjus naujam Europos Sąjungos finansavimo laikotarpiui ir Europos Komisijai patvirtinus 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, atsirado galimybės gauti naują finansavimą Strategijoje numatytų veiksmų įgyvendinimui.   

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-20 buvo patvirtinta „2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategija“, kurioje numatyti Jurbarko rajono savivaldybės veiksmai įtraukti į 2023 m. vasario 3 d. Tauragės regiono plėtros tarybos sprendimu patvirtiną 2022–2030 m. Tauragės regiono plėtros planą ir pradėti įgyvendinti:

1. Pagal projektą „Skatinimo priemonių investuoti sudarymas Tauragė+ FZ ir pramoninių teritorijų infrastruktūros plėtra Jurbarko mieste“ planuojama Jurbarko miesto pramoninių teritorijų infrastruktūros plėtra:

  • Sklypų Lauko g. 18A, Pramonės g. 2B, Paulaičio g. 17A, Statybininkų g. 2F parengimas investicijoms;
  • Sklypų pasiekimui reikalingų gatvių rekonstrukcija (P. Paulaičio g., Pramonės g., Statybininkų g.);
  • Lauko gatvės pramoninės teritorijos susisiekimo infrastruktūros sukūrimas. Projektas įgyvendinamas kartu su VšĮ „Žaliasis regionas“ 2024–2029 m. Bendra investicijų vertė 6 235 436 Eur, iš kurių ES finansavimas 5 300 120 Eur.

2. Pagal projektą „Skatinimo priemonių keliauti Tauragės regione parengimas ir įgyvendinimas bei turizmo vartų įrengimas“ planuojamas turistinių vartų į Tauragės regioną įrengimas Jurbarko rajono savivaldybėje (Veliuonos turizmo informacijos centras). Projektas įgyvendinamas kartu su VšĮ „Žaliasis regionas“ 2024–2029 m. Bendra investicijų vertė 1 341 090 Eur, iš kurių ES finansavimas 1 139 926 Eur.
3. Pagal projektą „Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra“ planuojamos investicijos į dumblo apdorojimo įrenginių rekonstrukciją ir reikalingos įrangos ir transporto priemonių įsigijimą. Projektas įgyvendinamas kartu su UAB „Tauragės vandenys“ ir UAB „Jurbarko vandenys“ 2024–2029 m. Bendra Jurbarko rajono savivaldybės investicijų vertė 5 839 434 Eur, iš kurių ES finansavimas 4 963 519 Eur.
4. Pagal projektą „Skatinimo priemonių judėti parengimas ir įgyvendinimas bei viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas Tauragė+ FZ “ planuojamos investicijos į transporto infrastruktūros modernizavimą. Projektas įgyvendinamas kartu su VšĮ „Žaliasis regionas“ 2024–2029 m. Bendra Jurbarko rajono savivaldybės investicijų vertė 958 671 Eur, iš kurių ES finansavimas 814 368 Eur.

2024 m. birželio 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybai bus teikiamas sprendimo projektas „Pakeisti 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategiją, patvirtintą Jurbarko rajono savivaldybės 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-20 „Dėl 2023–2029 m. Tauragė+ funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“. Naujoje redakcijoje savivaldybės tarybos tvirtinimui bus teikiami nauji „Tauragė+ funkcinės zonos“ veiksmai:

  • Kraštovaizdžio parko ir Mituvos upės pritaikymo lankymui II etapas. Planuojamas pėsčiųjų ir dviračių tilto ir prieigų nuo Kraštovaizdžio parko į Jurbarko dvaro kompleksą per Mituvos upę įrengimas. Projektas bus įgyvendinamas 2025–2028 m. Bendra investicijų vertė 1 300 000 Eur, iš kurių ES finansavimas 1 105 000 Eur.
  • Raudonės pilies ir parko pritaikymas lankymui. Planuojama įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, viešąjį tualetą, takus, pastatyti keletą mažosios architektūros elementų ir įrengti apšvietimą Raudonės pilies parke . Projektas bus įgyvendinamas 2025–2027 m. Bendra investicijų vertė 1 000 000 Eur, iš kurių ES finansavimas 850 000 Eur.
  • Smalininkų geležinkelio stoties ir vandens matavimo stoties pritaikymas lankymui. Numatomas automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takų, apšvietimo, mažosios architektūros ir viešojo tualeto įrengimas. Projektas bus įgyvendinamas 2025–2027 m. Bendra investicijų vertė 750 000 Eur, iš kurių ES finansavimas 637 500 Eur.
  • Nemuno, Mituvos ir Imsrės upių pritaikymas lankymui Jurbarko mieste. Šalia mažųjų laivelių prieplaukos bus įengtos automobilių aikštelės, viešasis tualetas, apšvietimas, pastatyti keletas mažosios architektūros elementų bei atlikta prieplaukos plėtra. Projektas bus įgyvendinamas 2026–2029 m. Bendra investicijų vertė 4 900 001 Eur, iš kurių ES finansavimas 4 165 001 Eur.
  • Kalnėnų karjero pritaikymas lankymui. Numatomas Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros įrengimas: stovėjimo aikštelės, stovyklavietė ir jos įrenginiai, paplūdimio įrenginiai, higienos infrastruktūra ir mažoji architektūra, aktyvaus laisvalaikio įranga ir erdvės, pavėsinės. Projektas bus įgyvendintas sutvarkytoje teritorijoje pagal pažeistų teritorijų projektą. Projektas bus įgyvendinamas 2026–2029 m. Bendra investicijų vertė 2 000 000 Eur, iš kurių ES finansavimas 1 700 000 Eur.
  • Visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Jurbarko rajono ir Pagėgių savivaldybėse (Jurbarko visuomenės sveikatos biuro sveikatingumo salės įrengimas). Numatomas erdvių Visuomenės sveikatos biuro sveikatinimo veikloms organizuoti įrengimas ir prieigų pritaikymas universalaus dizaino principams, adresu Vydūno g. 56D, Jurbarke. Projektas bus įgyvendinamas 2025–2028 m. Bendra investicijų vertė 379 000 Eur, iš kurių ES finansavimas 322 150 Eur. 

Jurbarko rajono savivaldybės strategijos veiksmų įgyvendinimo bendras lėšų poreikis sudaro apie 25,2 mln. EUR, iš jų 21,4 mln. EUR Europos Sąjungos fondų lėšos ir 3,8 mln. EUR savivaldybės biudžeto lėšos.

Dokumentų ir viešųjų ryšių skyrius

Paskutinį kartą redaguota: 2024-06-27 13:24:04