Investiciniai projektai

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus nuostatai

Atsakingi: 

Ernestas Sinkus
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas
Tel.  +370 655 97294;
El. p. [email protected]

Vita Donylė
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr.specialistė
El. p. [email protected]

Ilma Adomaitė
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr.specialistė
Tel. +370 618 86043,
El. p. [email protected]

Jurgita Jurevičienė
Jurbarko rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vyr.specialistė
Tel. +370 447 70 163,
El. p. [email protected]

Investicinių projektų viešinimas

2023-11-24

Pradedamas įgyvendinti projektas Nr. 09-010-P-0016 „Mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone Jurbarko rajono savivaldybėje“ 

 

Jurbarko rajono savivaldybės administracija su partneriu – viešąją įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centru, pradeda įgyvendinti projektą Nr. 09-010-P-0016 „Mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone Jurbarko rajono savivaldybėje“ (toliau – projektas)

2023-07-17

„Viešojo transporto prieinamumo, patrauklumo ir saugumo didinimas Tauragės regione diegiant duomenų skaitmeninimo sprendimus“

 

Projektu sprendžiama problema - nepatogi, neinformatyvi ir visoms visuomenės grupėms nepritaikyta viešojo transporto paslauga.
Projekto tikslas – diegiant naujus technologinius sprendinius didinti viešojo transporto paslaugų prieinamumą, patrauklumą ir saugumą Tauragės regione.

2023-07-17

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „PASLAUGŲ, SKATINANČIŲ IR EFEKTYVIAI PALAIKANČIŲ GLOBĄ ŠEIMOS APLINKOJE, VYSTYMAS”

 

Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje.

2022-11-11 

Jurbarko rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas“

  

Jurbarko rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-71-0001 „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Tauragės regiono savivaldybėse. I etapas“ (toliau – Projektas). Projektas vykdomas su partneriais – Pagėgių, Tauragės rajono bei Šilalės rajono savivaldybių administracijomis. 

2022-11-08

ĮGYVENDINTAS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 05.6.1-APVA-V-020-01-0036 „UŽTERŠTOS NAFTOS PRODUKTAIS TERITORIJOS JURBARKO R. SAV., GIRDŽIŲ SEN., BŪTRIMŲ K. SUTVARKYMAS“

  

Jurbarko rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0036 „Užterštos naftos produktais teritorijos Jurbarko r. sav., Girdžių sen., Būtrimų k. sutvarkymas“ (toliau – Projektas), pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę „Užterštų teritorijų tvarkymas“.

Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-30, 14:43:16