Nuostolių už žalą, patirtą dėl ekstremalios situacijos gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, nustatymas

Nuostolių už žalą, patirtą dėl ekstremalios situacijos gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, nustatymas

Paslaugos aprašymas Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurie dėl ekstremalios situacijos patyrė žalą, ne vėliau kaip per mėnesį nuo žalos atsiradimo, turi teisę kreiptis su rašytiniu prašymu į savivaldybės administracijos direktorių .
Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pirmo prašymo gavimo sudaro komisiją. Komisija ne vėliau kaip per 20 darbo dienų pateikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas dėl padarytos žalos.
Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo išvadų pateikimo teikia Finansų ministerijai prašymą dėl valstybės paramos skyrimo
Paslaugos kategorija Asmenų priėmimas ir aptarnavimas, Archyvo pažymos
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Asmens skundo ar prašymo priėmimas ir nagrinėjimas
Atsakingas dalinys ADMINISTRACIJOS SPECIALISTAI
Paslaugos vadovas Vidmantas Gliosas tel. +370 686 37 661
Paslaugos vykdytojas Vidmantas Gliosas tel. +370 686 37 661
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Nuosavybės teisės į sugadintą turtą patvirtinimo dokumentai
Esant galimybei, žalos dydžio pagrindimo dokumentai
Reglamentuojantys teisės aktai 1. LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
2. DĖL MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ TEIKIMO IR KOMPENSAVIMO UŽ JŲ TEIKIMĄ TVARKOS APRAŠO IR VALSTYBĖS PARAMOS UŽ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Informacija Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas, 410 kab.,
vyriausiasis specialistas Vidmantas Gliosas
tel. +370 447 70 157,
el. p. [email protected]
Informacija atnaujinta 2017-08-24 15:57:10
Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-20, 09:20:31