Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą suderinimas

Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą suderinimas

Paslaugos aprašymas 1. Apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus ne daugiau kaip 15 žmonių, susirinkimo organizatoriai laisva forma praneša savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui.
2. Apie organizuojamą susirinkimą, kuriame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių, susirinkimo organizatoriai ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatytos susirinkimo dienos privalo pateikti savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui rašytinį pranešimą, kad suderintų susirinkimo vietą, laiką ir sąlygas.
Savivaldybės administracijos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo, gavę pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, nustato pranešimo derinimo datą ir ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną informuoja susirinkimo organizatorius ir policiją apie nustatytą pranešimo apie organizuojamą susirinkimą derinimo dieną ir laiką.
Pranešimas apie organizuojamą susirinkimą turi būti suderintas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo.
Pranešimą apie organizuojamą susirinkimą derina savivaldybės administracijos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo, susirinkimo organizatoriai ir policijos atstovas. Derinant pranešimą apie organizuojamą susirinkimą, gali dalyvauti kitų įstaigų atstovai, specialistai.
Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą suderinimo dokumentą pasirašo savivaldybės administracijos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo ir suderinimo dokumento nuorašą nedelsdamas įteikia arba išsiunčia organizatoriams.
Kai toje pačioje vietoje tuo pačiu laiku du ar daugiau susirinkimo organizatorių planuoja rengti susirinkimus, pirmumo teisę organizuoti susirinkimą turi tas organizatorius, kuris pirmasis pateikė pranešimą savivaldybės administracijos direktoriui ar jį pavaduojančiam asmeniui. Su kitais organizatoriais savivaldybės administracijos direktorius ar jį pavaduojantis asmuo derina kitą galimą susirinkimo vietą ar laiką.
Minint valstybės šventes: vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, pirmumo teisė pasirinkti renginio vietą ir laiką suteikiama valstybės ar savivaldybių institucijoms.
Pranešimas apie organizuojamą susirinkimą pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į Jurbarko rajono savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.
Suderintos susirinkimo vietos ir laiko pažymėjimas arba sprendimas atsisakyti išduoti tokį pažymėjimą pranešimo išnagrinėjimo dieną išduodamas organizatoriui, atvykusiam į savivaldybės administraciją, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.
Paslaugos kategorija Asmenų priėmimas ir aptarnavimas, Archyvo pažymos
Gyvenimo atvejai Teisinė pagalba
Paslaugos suteikimo trukmė 3 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUS
Paslaugos vadovas Oksana Sutkaitienė tel. +370 447 70 155
Paslaugos vykdytojas Roberta Raškevičienė tel. +370 671 60 026
Prašymo forma (-os) Pranešimas apie susirinkimą
Aprašymas interesantui Rašytinis pranešimas, kuriame turi būti nurodyta:
1) susirinkimo forma ir turinys;
2) susirinkimo data, jo pradžios ir pabaigos laikas;
3) susirinkimo vieta, eitynių ar procesijų maršrutai;
4) numatomas dalyvių skaičius;
5) pageidavimai policijai dėl viešosios tvarkos palaikymo;
6) organizatoriaus, o jeigu organizatorius yra juridinis asmuo, – jo atstovo vardas, pavardė ir deklaruota gyvenamoji vieta.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas
Paslaugos kaina Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacija Informaciją teikia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Oksana Sutkaitienė ,
220 kab., tel. +370 447 70 155,
el. p. [email protected]
Informacija atnaujinta 2017-11-02 16:23:58
Paskutinį kartą redaguota: 2024-02-20, 09:15:49